h

Nieuws uit 2024

18 januari 2024

SP: Laat chauffeurs zeggenschap behouden

De SP vindt het belangrijk dat buschauffeurs zich prettig voelen in hun beroep, en dat hun medezeggenschap dichtbij en laagdrempelig is. Keolis wil echter de medezeggenschap anders inrichten, zodat de OR op afstand wordt geplaatst. Daarom vroeg fractievoorzitter Jan Breur aan de gedeputeerde of hij Keolis - het bedrijf achter Syntus Utrecht - hierop aan te spreken.

Lees verder
16 januari 2024

Volkskrant: Pak als overheid de regie op wonen en energie

Foto: Gonnie Oosterbaan

In een commentaar in de Volkskrant roept hoofdredacteur Pieter Klok de overheid op de regie terug te pakken op volkshuisvesting en energie. Het heilige geloof in marktwerking is de werkelijke oorzaak van de woningcrisis en de problemen bij de energievoorziening, zo betoogt hij. Zou Klok het SP-verkiezingsprogramma onder zijn kussen hebben liggen?

Lees verder
15 januari 2024

Laatste oude sneltram toch behouden

Foto: SP / wikipedia

Vorige week stelde de SP vragen aan het Provinciebestuur over het besluit van de gemeente Nieuwegein om het laatste tramstel van de oude versie alsnog te slopen. Maar op 15 januari werd bekend dat het Nederlands Transportmuseum (NTM) bereid is het in haar collectie op te nemen. Goed nieuws dus!

Lees verder
13 januari 2024

Structurele wijziging visie mobiliteit onontkoombaar

Kort na elkaar verschenen in het AD twee artikelen die elkaar volkomen aanvullen. Het Rijk frustreert de ontwikkeling van het openbaar vervoer en er was een toename van 180.000 personenauto’s in 2023. De wal keert het schip. Een structurele wijziging in het denken over mobiliteit en een groot investeringsplan zijn daarom onontkoombaar, betoogt SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
9 januari 2024

Wat gaat er gebeuren met het Henschotermeer?

Een brede waaier aan partijen, waaronder de SP, heeft Schriftelijke Vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de mogelijke ontwikkelingen rond het Henschotermeer. Dit, omdat er een bestemmingswijziging bij de gemeente Woudenberg is aangevraagd om bouw bij het meer toe te staan. Omwonenden en natuurorganisaties maken zich zorgen.

Lees verder
8 januari 2024

SP-fractie ontstemd over sloop oude sneltram

Foto: SP / wikipedia

De Utrechtse SP-Statenfractie reageert ontstemd op de recente berichten in de media over het Nieuwegeinse besluit tot sloop van het deel van een oude sneltram dat het, op verzoek van die gemeente zelf, door de Provincie geschonken kreeg. Dit alles naar aanleiding van een unaniem aangenomen voorstel van de SP uit 2020 tot behoud van dit moderne erfgoed. Onder meer de aanwezigheid van Chroom-6 in de verf van de tram, maar ook het ontbreken van een geschikte plek zou de komst van het tramdeel in de weg staan. De SP heeft vragen gesteld aan het Provinciebestuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier