h

Nieuws van de afdeling

1 juli 2024

Onnodig betaald parkeren in Breukelen

Foto: Google Maps

Met een klassieke stemverhouding van coalitie versus oppositie hebben Provinciale Staten betaald parkeren ingevoerd op P+R Breukelen. Een maatregel die tegen de wens van de gemeente Stichtse Vecht indruist, en waarmee vooral forensen onnodig gepest worden. De SP ondersteunde dan ook voorstellen om het kortparkeren gratis te houden.

Lees verder
29 juni 2024

Samen voor veiligheid in het OV

VVD en SP hebben samen vragen ingediend aan Gedeputeerde Staten over de veiligheid in het OV. Beide partijen hebben signalen ontvangen over onveilige gevoelens in het OV. Een enquete van Pointer bevestigde deze signalen.

Lees verder
24 juni 2024

Hoop voor de Verkeerstuin!

De Provincie Utrecht gaat met andere betrokkenen om de tafel zitten, om de dreigende sluiting van Verkeerstuin Transwijk te voorkomen. Dit dankzij een motie van de SP in Provinciale Staten. De motie kreeg een ruime meerderheid achter zich; alleen de PVV stemde tegen.

Lees verder
22 juni 2024

Huisjesmelkerij Lisman aan de Graaf Adolflaan in Zeist

Foto: Pieter Wout Duquesnoy

Betonrot, schimmel in huis, paddenstoelen in de kelderbergingen, verwaarloosde openbare ruimte, geen reactie op je klachten daarover. Je krijgt het allemaal voor een huurprijs van rond de € 1000 per maand aan de Graaf Adolflaan in Zeist, in het complex in eigendom van mevrouw Lisman, zelf woonachtig in Monaco. Op 21 juni organiseerde de SP afdeling Zeist een bewonersavond. Commissielid Tim Schipper was erbij namens de SP-Statenfractie.

Lees verder
22 juni 2024

Op naar een publiek OV!

Onlangs zijn de Utrechtse concessies voor het streekvervoer via een aanbesteding voor de komende tien jaar verleend aan een tweetal vervoerders. Maar misschien voor het laatst. Een motie van de SP, die het mogelijk maakt om het OV in eigen hand te houden, is afgelopen woensdag door een mooie meerderheid aangenomen in de Provinciale Staten van Utrecht.

Lees verder
20 juni 2024

Algemene beschouwingen: hoopvol pessimisme

Tijdens de Statenvergadering van 19 juni was het jaarlijkse ritueel van de Algemene Beschouwingen aan de orde. Alle Statenfracties geven dan hun oordeel over het financiële reilen en zeilen van het Provinciebestuur en verder alles wat in hun kraam te pas komt. Ook de SP-fractie deed een duit in het zakje. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier