h

Geld en de provincie

1 juli 2024

Onnodig betaald parkeren in Breukelen

Foto: Google Maps

Met een klassieke stemverhouding van coalitie versus oppositie hebben Provinciale Staten betaald parkeren ingevoerd op P+R Breukelen. Een maatregel die tegen de wens van de gemeente Stichtse Vecht indruist, en waarmee vooral forensen onnodig gepest worden. De SP ondersteunde dan ook voorstellen om het kortparkeren gratis te houden.

Lees verder
24 juni 2024

Hoop voor de Verkeerstuin!

De Provincie Utrecht gaat met andere betrokkenen om de tafel zitten, om de dreigende sluiting van Verkeerstuin Transwijk te voorkomen. Dit dankzij een motie van de SP in Provinciale Staten. De motie kreeg een ruime meerderheid achter zich; alleen de PVV stemde tegen.

Lees verder
20 juni 2024

Algemene beschouwingen: hoopvol pessimisme

Tijdens de Statenvergadering van 19 juni was het jaarlijkse ritueel van de Algemene Beschouwingen aan de orde. Alle Statenfracties geven dan hun oordeel over het financiële reilen en zeilen van het Provinciebestuur en verder alles wat in hun kraam te pas komt. Ook de SP-fractie deed een duit in het zakje. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
17 juni 2024

SP vraagt Provinciale Staten om steun voor de verkeerstuin

In de Statenvergadering van 19 juni zal de SP een motie indienen om het voortbestaan van de Verkeerstuin in park Transwijk voor elkaar te krijgen. Het voorstel van de SP is een oproep aan het Provinciebestuur om samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties tot een oplossing te komen. Dat zou moeten lukken, want het gaat om slechts € 40.000 per jaar die vanuit die partijen bij elkaar gebracht moet worden, is de overtuiging van de SP.

Lees verder
5 juni 2024

Harris: Provincie moet mens boven economie plaatsen!

"Het college heeft het afgelopen jaar laten zien dat zij een college zijn voor de markt en niet voor de mens." Die conclusie trekt Statencommissielid Dane Harris namens de SP bij het lezen van de jaarstukken. "Vestigingsmogelijkheden, zakelijke toeristen, innovatie, het economische profiel van de provincie. Dit zijn de onderwerpen waar het college zich voor inzet. Maar de mens? Die zoekt het maar uit."

Lees verder
30 mei 2024

Kritische noten SP bij de Aanpak Vitale Wijken

Foto: Wikipedia

Al een jaar of 17 worden er miljoenen de wijk Overvecht ingepompt om de leefbaarheid daar te vergroten. Dat levert niet veel op, zo blijkt uit de tussenrapportage ‘Aanpak Vitale Wijken’. Sterker nog: op meerdere terreinen kachelt de boel achteruit. Reden voor de SP om het stuk ter bespreking op te voeren in de Statencommissie Omgevingsvisie van 29 mei. We vroegen SP-commissielid Tim Schipper naar de achtergronden.

Lees verder
16 april 2024

Behoud de verkeerstuin, teken de petitie!

Niet voor het eerst wordt de educatieve verkeerstuin in Park Transwijk bedreigd in haar voortbestaan, omdat de gemeente Utrecht dreigt te stoppen met de subsidie. Wat in de Utrechtse begroting een afrondingsverschilletje is, is voor de Verkeerstuin bestaanszekerheid. Die sluiting mag niet doorgaan: teken daarom de petitie die de Verkeerstuin is gestart!

Lees verder
11 april 2024

Maak van de tram een succes!

Foto: Wim van 't Klooster

Aanstaande zondag is het zover! Dan rijdt de tram van 12u tot 18u ook tussen Utrecht CS en de Uithof. Dit in het kader van de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Vooralsnog gaat het om een eenmalige proef; de SP hoopt op een succes, zodat de tram vaker zal rijden in het weekend.

Lees verder
21 maart 2024

Upgrade voor de Bakhuis Woltersprijs

De prijs voor vrouwen in de provincie Utrecht, die zich inzetten voor het maatschappelijk belang in het algemeen en vrouwenemancipatie in het bijzonder, heeft een upgrade gekregen. Naast een beeldje en een eervolle vermelding wordt er voortaan ook een geldbedrag toegekend. Een voorstel van PvdA, GroenLinks, SP en anderen heeft hiervoor gezorgd.

Lees verder
21 maart 2024

(Don't) follow the LEADER!

Foto: SP Weert / www.weert.sp.nl

De SP heeft in de Statenvergadering van 20 maart tegen het Wijzigingsbesluit Verordening Europese Landbouwsubsidies gestemd. Reden daarvoor is de grote rol die daarin is weggelegd voor de LEADER-subsidie. Deze subsidie werkt voor geen meter, en wat de SP betreft kan er maar beter mee gestopt worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier