h

Nieuws uit 2013

9 december 2013

SP: Geen geld Randstadspoor naar doorstroming auto

De SP verzet zich tegen het plan om geld bestemd voor Randstadspoor in te zetten voor de doorstroming van het autoverkeer in Amersfoort. In de Statenvergadering van 9 december diende de SP een motie in om het te gebruiken waar het voor is: het Openbaar Vervoer en de fiets. 

Lees verder
1 november 2013

SP: Halveer bitterballenbudget GS (update)

De Utrechtse Statenfractie van de SP heeft bij de behandeling van begroting 2014 voorgesteld het representatiebudget van Gedeputeerde Staten te halveren. Aanleiding is het declaratiegedrag van het college, waarover onder andere het AD Utrechts Nieuwsblad in september publiceerde. Het amendement kreeg echter slechts de steun van 50+ en de Partij voor de Dieren. 

Uit de door het AD opgevraagde declaraties bleek onder andere dat het college een kleine € 10.000 uitgaf voor 9 netwerkbezoekjes aan FC Utrecht, speechtrainingen volgde voor zo’n € 6000 per collegelid en kaartjes á € 115 voor de opera Orféo et Euridice van het noodlijdende gezelschap De Utrechtse Spelen uit gemeenschapsgeld betaalde.

Lees verder
27 oktober 2013

Politiek café Laren met Renske Leijten

Op maandag 4 november is er in Laren een politiek café over de zorg. Spreker onder meer SP Tweede-kamerlid Renske Leyten. 

Lees verder
27 september 2013

SP wil af van Prinsenvlag op Utrechts Statenjacht

De SP heeft vragen gesteld over het gebruik van de Prinsenvlag op het Utrechtse Statenjacht. De Prinsenvlag werd in Nederland gevoerd ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, maar is sinds 1796 niet meer in gebruik. In de jaren ’30 van de twintigste eeuw werd hij nieuw leven in geblazen door de NSB. Sindsdien wordt hij alleen nog maar gebruikt door organisaties als Voorpost, de Nederlandse Volks-Unie, de Nationalistische Volks Beweging en Stormfront. De SP wil niet dat het Statenjacht deze vlag nog voert.

Fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “De keuze voor deze vlag is ongetwijfeld zuiver, en ingegeven door historisch besef. Maar de geschiedenis van deze vlag is erg besmet. Niets verzet zich ertegen om gewoon de rood-wit-blauwe vlag te voeren. Dat is sinds 1937 ook de enige officiële Nederlandse vlag.”

Lees verder
19 september 2013

Van God los: Gouden bitterballen bij FC Utrecht en gratis kaartjes opera voor GS

De SP-statenfractie is compleet verbijsterd over het declaratiegedrag van het college van Gedeputeerde Staten. Voor in totaal 9 bezoekjes aan FC Utrecht werd in 2012 bijna € 10.000 belastinggeld afgetikt. Twee collegeleden volgden speechtrainingen voor een kleine € 12.000. De kaartjes  á € 115,= voor een opera van het noodlijdende De Utrechtse Spelen konden blijkbaar ook niet van het eigen honorarium af. De SP gaat het college op de kortst mogelijke termijn ter verantwoording roepen.

Lees verder
16 september 2013

Referendum provinciefusie van de baan door gedraai VVD

Zeer tegen de zin van de Utrechtse SP-Statenfractie is er geen meerderheid meer in Provinciale Staten voor een referendum over de fusie van de Provincies Utrecht, Nood-Holland en Flevoland. De VVD, die eerder een motie om een referendum te houden voluit steunde, trok die steun op 16 september tijdens de commissie Bestuur, Europa en Middelen in. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier