h

Op naar een publiek OV!

22 juni 2024

Op naar een publiek OV!

Onlangs zijn de Utrechtse concessies voor het streekvervoer via een aanbesteding voor de komende tien jaar verleend aan een tweetal vervoerders. Maar misschien voor het laatst. Een motie van de SP, die het mogelijk maakt om het OV in eigen hand te houden, is afgelopen woensdag door een mooie meerderheid aangenomen in de Provinciale Staten van Utrecht.

In zijn Algemene Beschouwingen gaf fractievoorzitter Jan Breur aan blij te zijn dat de aanbesteding in Utrecht goed was verlopen, zonder toestanden. "Om er zeker van te zijn dat die er in de toekomst ook niet komen, is mijn fractie van mening dat we af moeten van het hele aanbestedingscircus, en het OV in eigen handen moeten nemen. In de ideale situatie zien we dat de volgende concessies worden inbesteed in plaats van aanbesteed."

Hoewel Gedeputeerde Van Schie een uitgesproken voorkeur heeft het OV aan winstbeluste marktpartijen over te laten, en dus de motie ontraadde, dacht een meerderheid van de Utrechtse Staten daar anders over. Hiermee staat nog niet vast dat de volgende concessie voor het Utrechtse OV in publieke handen komt te liggen, maar een eerste waardevolle stap is gezet.

Reactie toevoegen

U bent hier