h
5 juni 2024

Harris: Provincie moet mens boven economie plaatsen!

"Het college heeft het afgelopen jaar laten zien dat zij een college zijn voor de markt en niet voor de mens." Die conclusie trekt Statencommissielid Dane Harris namens de SP bij het lezen van de jaarstukken. "Vestigingsmogelijkheden, zakelijke toeristen, innovatie, het economische profiel van de provincie. Dit zijn de onderwerpen waar het college zich voor inzet. Maar de mens? Die zoekt het maar uit."

Lees verder
30 mei 2024

Klimaat aanpakken of papier schuiven?

Foto: Wikipedia

In de raadscommissie Milieu en Mobiliteit heeft SP-fractievoorzitter Jan Breur zich kritisch uitgesproken over de klimaataanpak. Of liever gezegd: het gebrek aan klimaataanpak. Het beleid wil maar niet concreet worden.

Lees verder
30 mei 2024

Kritische noten SP bij de Aanpak Vitale Wijken

Foto: Wikipedia

Al een jaar of 17 worden er miljoenen de wijk Overvecht ingepompt om de leefbaarheid daar te vergroten. Dat levert niet veel op, zo blijkt uit de tussenrapportage ‘Aanpak Vitale Wijken’. Sterker nog: op meerdere terreinen kachelt de boel achteruit. Reden voor de SP om het stuk ter bespreking op te voeren in de Statencommissie Omgevingsvisie van 29 mei. We vroegen SP-commissielid Tim Schipper naar de achtergronden.

Lees verder
30 mei 2024

Kale Berm? Foutje bedankt!

Foto: Baukje Hiemstra

PROVINCIALE SP STELT VRAGEN
OVER MAAI-INCIDENT RONDWEG

De Utrechtse statenfractie van de SP ontving onlangs verschillende klachten over het maaigedrag van de provincie. De ontluikende bloemenpracht in de berm van de Veenendaalse Rondweg Oost (N233) heeft het veld moeten ruimen bij een wel heel grondige maaibeurt. Reden voor fractievoorzitter Jan Breur om hier vragen over te stellen in Provinciale Staten.

Lees verder
26 april 2024

SP stemt tegen Provinciale Programmering Wonen en Werken

Foto: Provincie Utrecht

De SP heeft tegen de Provinciale Programmering Wonen en Werken (PPWW) gestemd, tijdens de Statenvergadering van 24 april. De onacceptabele situatie rond sociale huisvesting in de gemeente Stichtse Vecht gaf hierbij de doorslag. Het PPWW biedt geen mogelijkheid om deze uitholling van de volkshuisvesting een halt toe te roepen.

Lees verder
24 april 2024

Moties tegen antisemitisme en andere vormen van haat en discriminatie

Foto: Pixabay

In de Statenvergadering van 24 april is een tweetal moties ingediend, waarin de Staten van Utrecht stelling nemen tegen antisemitisme en andere vormen van haat en discriminatie. Beide moties werden mede-ingediend door de SP.

Lees verder
16 april 2024

Behoud de verkeerstuin, teken de petitie!

Niet voor het eerst wordt de educatieve verkeerstuin in Park Transwijk bedreigd in haar voortbestaan, omdat de gemeente Utrecht dreigt te stoppen met de subsidie. Wat in de Utrechtse begroting een afrondingsverschilletje is, is voor de Verkeerstuin bestaanszekerheid. Die sluiting mag niet doorgaan: teken daarom de petitie die de Verkeerstuin is gestart!

Lees verder
11 april 2024

Maak van de tram een succes!

Foto: Wim van 't Klooster

Aanstaande zondag is het zover! Dan rijdt de tram van 12u tot 18u ook tussen Utrecht CS en de Uithof. Dit in het kader van de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Vooralsnog gaat het om een eenmalige proef; de SP hoopt op een succes, zodat de tram vaker zal rijden in het weekend.

Lees verder
10 april 2024

Nee, nee, nee: geen gaswinning Papekop!

Foto: SP

De Utrechtse Statenfractie van de SP was, is en blijft tegen de plannen van energiebedrijf Vermillion om gas te winnen uit het gasveld bij Papekop. Die duidelijke uitspraak van de Staten uit 2018 is nog altijd onverkort van kracht. Gedeputeerde Bakker was ook duidelijk. Hij heeft die boodschap wederom overgebracht in een overleg van de betrokken Provincies en gemeenten met het kabinet, nu er een nieuwe vergunningaanvraag is gekomen.

Lees verder
4 april 2024

Ga in gesprek met Jimmy Dijk

Op maandag 22 april komt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk naar Utrecht voor een openbare avond. Iedereen is om 20.00 uur welkom in de Saffier, Saffierlaan 8-10 in Utrecht. Toegang is gratis. Meld je aan en wees erbij!

Lees verder

Pagina's