h
1 juli 2024

Onnodig betaald parkeren in Breukelen

Foto: Google Maps

Met een klassieke stemverhouding van coalitie versus oppositie hebben Provinciale Staten betaald parkeren ingevoerd op P+R Breukelen. Een maatregel die tegen de wens van de gemeente Stichtse Vecht indruist, en waarmee vooral forensen onnodig gepest worden. De SP ondersteunde dan ook voorstellen om het kortparkeren gratis te houden.

Lees verder
29 juni 2024

Samen voor veiligheid in het OV

VVD en SP hebben samen vragen ingediend aan Gedeputeerde Staten over de veiligheid in het OV. Beide partijen hebben signalen ontvangen over onveilige gevoelens in het OV. Een enquete van Pointer bevestigde deze signalen.

Lees verder
24 juni 2024

Hoop voor de Verkeerstuin!

De Provincie Utrecht gaat met andere betrokkenen om de tafel zitten, om de dreigende sluiting van Verkeerstuin Transwijk te voorkomen. Dit dankzij een motie van de SP in Provinciale Staten. De motie kreeg een ruime meerderheid achter zich; alleen de PVV stemde tegen.

Lees verder
22 juni 2024

Huisjesmelkerij Lisman aan de Graaf Adolflaan in Zeist

Foto: Pieter Wout Duquesnoy

Betonrot, schimmel in huis, paddenstoelen in de kelderbergingen, verwaarloosde openbare ruimte, geen reactie op je klachten daarover. Je krijgt het allemaal voor een huurprijs van rond de € 1000 per maand aan de Graaf Adolflaan in Zeist, in het complex in eigendom van mevrouw Lisman, zelf woonachtig in Monaco. Op 21 juni organiseerde de SP afdeling Zeist een bewonersavond. Commissielid Tim Schipper was erbij namens de SP-Statenfractie.

Lees verder
22 juni 2024

Op naar een publiek OV!

Onlangs zijn de Utrechtse concessies voor het streekvervoer via een aanbesteding voor de komende tien jaar verleend aan een tweetal vervoerders. Maar misschien voor het laatst. Een motie van de SP, die het mogelijk maakt om het OV in eigen hand te houden, is afgelopen woensdag door een mooie meerderheid aangenomen in de Provinciale Staten van Utrecht.

Lees verder
20 juni 2024

Algemene beschouwingen: hoopvol pessimisme

Tijdens de Statenvergadering van 19 juni was het jaarlijkse ritueel van de Algemene Beschouwingen aan de orde. Alle Statenfracties geven dan hun oordeel over het financiële reilen en zeilen van het Provinciebestuur en verder alles wat in hun kraam te pas komt. Ook de SP-fractie deed een duit in het zakje. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
17 juni 2024

SP vraagt Provinciale Staten om steun voor de verkeerstuin

In de Statenvergadering van 19 juni zal de SP een motie indienen om het voortbestaan van de Verkeerstuin in park Transwijk voor elkaar te krijgen. Het voorstel van de SP is een oproep aan het Provinciebestuur om samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties tot een oplossing te komen. Dat zou moeten lukken, want het gaat om slechts € 40.000 per jaar die vanuit die partijen bij elkaar gebracht moet worden, is de overtuiging van de SP.

Lees verder
14 juni 2024

Mondelinge vragen SP over de problemen met het leerlingenvervoer in Utrecht Zuidoost

Foto: Gemeente Utrecht

In de Statenvergadering van 19 juni zal SP-fractievoorzitter Jan Breur vragen stellen aan het provinciebestuur over de problemen die zijn ontstaan met het leerlingenvervoer. Afgelopen week berichtten diverse media over het nieuws dat honderden kinderen in Utrecht Zuidoost vanaf het nieuwe schooljaar zonder leerlingenvervoer komen te zitten. Een tekort aan chauffeurs zou hieraan ten grondslag liggen, maar ook het feit dat er een gat van een dik half jaar zit tussen het aflopende contract van Willemsen de Koning en het aantreden van de nieuwe vervoerder Connexxion.

Lees verder
5 juni 2024

Harris: Provincie moet mens boven economie plaatsen!

"Het college heeft het afgelopen jaar laten zien dat zij een college zijn voor de markt en niet voor de mens." Die conclusie trekt Statencommissielid Dane Harris namens de SP bij het lezen van de jaarstukken. "Vestigingsmogelijkheden, zakelijke toeristen, innovatie, het economische profiel van de provincie. Dit zijn de onderwerpen waar het college zich voor inzet. Maar de mens? Die zoekt het maar uit."

Lees verder
30 mei 2024

Klimaat aanpakken of papier schuiven?

Foto: Wikipedia

In de raadscommissie Milieu en Mobiliteit heeft SP-fractievoorzitter Jan Breur zich kritisch uitgesproken over de klimaataanpak. Of liever gezegd: het gebrek aan klimaataanpak. Het beleid wil maar niet concreet worden.

Lees verder

Pagina's