h

Natuur, Milieu, Duurzaamheid, Energie

1 juli 2024

Onnodig betaald parkeren in Breukelen

Foto: Google Maps

Met een klassieke stemverhouding van coalitie versus oppositie hebben Provinciale Staten betaald parkeren ingevoerd op P+R Breukelen. Een maatregel die tegen de wens van de gemeente Stichtse Vecht indruist, en waarmee vooral forensen onnodig gepest worden. De SP ondersteunde dan ook voorstellen om het kortparkeren gratis te houden.

Lees verder
20 juni 2024

Algemene beschouwingen: hoopvol pessimisme

Tijdens de Statenvergadering van 19 juni was het jaarlijkse ritueel van de Algemene Beschouwingen aan de orde. Alle Statenfracties geven dan hun oordeel over het financiële reilen en zeilen van het Provinciebestuur en verder alles wat in hun kraam te pas komt. Ook de SP-fractie deed een duit in het zakje. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
30 mei 2024

Klimaat aanpakken of papier schuiven?

Foto: Wikipedia

In de raadscommissie Milieu en Mobiliteit heeft SP-fractievoorzitter Jan Breur zich kritisch uitgesproken over de klimaataanpak. Of liever gezegd: het gebrek aan klimaataanpak. Het beleid wil maar niet concreet worden.

Lees verder
30 mei 2024

Kale Berm? Foutje bedankt!

Foto: Baukje Hiemstra

PROVINCIALE SP STELT VRAGEN
OVER MAAI-INCIDENT RONDWEG

De Utrechtse statenfractie van de SP ontving onlangs verschillende klachten over het maaigedrag van de provincie. De ontluikende bloemenpracht in de berm van de Veenendaalse Rondweg Oost (N233) heeft het veld moeten ruimen bij een wel heel grondige maaibeurt. Reden voor fractievoorzitter Jan Breur om hier vragen over te stellen in Provinciale Staten.

Lees verder
10 april 2024

Nee, nee, nee: geen gaswinning Papekop!

Foto: SP

De Utrechtse Statenfractie van de SP was, is en blijft tegen de plannen van energiebedrijf Vermillion om gas te winnen uit het gasveld bij Papekop. Die duidelijke uitspraak van de Staten uit 2018 is nog altijd onverkort van kracht. Gedeputeerde Bakker was ook duidelijk. Hij heeft die boodschap wederom overgebracht in een overleg van de betrokken Provincies en gemeenten met het kabinet, nu er een nieuwe vergunningaanvraag is gekomen.

Lees verder
24 maart 2024

Eigenaarschap, zeggenschap en deelname in energie

Foto: SP Oss

Iedereen heeft energie nodig, dus is het zaak dat energie van ons allemaal wordt. De energietransitie biedt daartoe mogelijkheden. Nu stroom dichter bij huis gerealiseerd wordt, kunnen we ook het eigenaarschap dichter bij huis organiseren.

Lees verder
24 maart 2024

Op de bres voor Bunschoten-Spakenburg

Foto: Wikipedia

De SP wil niet dat Bunschoten-Spakenburg vervangen wordt door een kerncentrale. Dat lijkt misschien een open deur, maar het is de enige locatie in de provincie die geschikt is voor een kerncentrale. Op zich een goede reden om je niet te verlekkeren aan kernenergie, maar dat weerhoudt sommige partijen er niet van om er toch voor te pleiten. Zo ook in de Statenvergadering van 20 maart.

Lees verder
21 maart 2024

(Don't) follow the LEADER!

Foto: SP Weert / www.weert.sp.nl

De SP heeft in de Statenvergadering van 20 maart tegen het Wijzigingsbesluit Verordening Europese Landbouwsubsidies gestemd. Reden daarvoor is de grote rol die daarin is weggelegd voor de LEADER-subsidie. Deze subsidie werkt voor geen meter, en wat de SP betreft kan er maar beter mee gestopt worden.

Lees verder
19 maart 2024

INSPIREREND: Hof van Cartesius

Foto: Jan Breur

Goede kans dat het u is ontgaan, maar onlangs was het de Week van de Circulaire Economie. In het kader daarvan organiseerde een aantal partijen een 'inspiratiebijeenkomst' in het Hof van Cartesius, vlakbij station Utrecht Zuilen. Namens de SP was fractievoorzitter Jan Breur hierbij aanwezig.

Lees verder
13 maart 2024

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

Initiatiefwet Tweede Kamer voor OV in overheidshanden

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-fractievoorzitter Jan Breur is zeer blij met dit initiatief en werkt samen met een aantal andere partijen aan een voorstel om er in Utrecht vaart achter te zetten. Het is de bedoeling dat dit in één van de komende Statenvergaderingen aan de orde wordt gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier