h

Mobiliteit en Bereikbaarheid

16 april 2024

Behoud de verkeerstuin, teken de petitie!

Niet voor het eerst wordt de educatieve verkeerstuin in Park Transwijk bedreigd in haar voortbestaan, omdat de gemeente Utrecht dreigt te stoppen met de subsidie. Wat in de Utrechtse begroting een afrondingsverschilletje is, is voor de Verkeerstuin bestaanszekerheid. Die sluiting mag niet doorgaan: teken daarom de petitie die de Verkeerstuin is gestart!

Lees verder
13 maart 2024

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

Initiatiefwet Tweede Kamer voor OV in overheidshanden

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-fractievoorzitter Jan Breur is zeer blij met dit initiatief en werkt samen met een aantal andere partijen aan een voorstel om er in Utrecht vaart achter te zetten. Het is de bedoeling dat dit in één van de komende Statenvergaderingen aan de orde wordt gesteld.

Lees verder
4 maart 2024

Hoop en zorgen over Bereikbaarheidsprogramma

Op 28 februari is het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit. De SP is in principe enthousiast over het stuk; het ziet er veelbelovend uit. Maar maakt zich ook zorgen over wat er van het programma in de praktijk terecht zal komen.

Lees verder
24 januari 2024

Eindelijk: met de tram naar de wedstrijd!

De aanhouder wint. Na herhaaldelijk aandringen van de SP gaat de Uithoflijn rijden als FC Utrecht speelt. In eerste instantie als een eenmalige proef, maar het begin is er. De tram rijdt op 14 april, tussen 12:00u en 18:00u.

Lees verder
18 januari 2024

SP: Laat chauffeurs zeggenschap behouden

De SP vindt het belangrijk dat buschauffeurs zich prettig voelen in hun beroep, en dat hun medezeggenschap dichtbij en laagdrempelig is. Keolis wil echter de medezeggenschap anders inrichten, zodat de OR op afstand wordt geplaatst. Daarom vroeg fractievoorzitter Jan Breur aan de gedeputeerde of hij Keolis - het bedrijf achter Syntus Utrecht - hierop aan te spreken.

Lees verder
15 januari 2024

Laatste oude sneltram toch behouden

Foto: SP / wikipedia

Vorige week stelde de SP vragen aan het Provinciebestuur over het besluit van de gemeente Nieuwegein om het laatste tramstel van de oude versie alsnog te slopen. Maar op 15 januari werd bekend dat het Nederlands Transportmuseum (NTM) bereid is het in haar collectie op te nemen. Goed nieuws dus!

Lees verder
13 januari 2024

Structurele wijziging visie mobiliteit onontkoombaar

Kort na elkaar verschenen in het AD twee artikelen die elkaar volkomen aanvullen. Het Rijk frustreert de ontwikkeling van het openbaar vervoer en er was een toename van 180.000 personenauto’s in 2023. De wal keert het schip. Een structurele wijziging in het denken over mobiliteit en een groot investeringsplan zijn daarom onontkoombaar, betoogt SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
8 januari 2024

SP-fractie ontstemd over sloop oude sneltram

Foto: SP / wikipedia

De Utrechtse SP-Statenfractie reageert ontstemd op de recente berichten in de media over het Nieuwegeinse besluit tot sloop van het deel van een oude sneltram dat het, op verzoek van die gemeente zelf, door de Provincie geschonken kreeg. Dit alles naar aanleiding van een unaniem aangenomen voorstel van de SP uit 2020 tot behoud van dit moderne erfgoed. Onder meer de aanwezigheid van Chroom-6 in de verf van de tram, maar ook het ontbreken van een geschikte plek zou de komst van het tramdeel in de weg staan. De SP heeft vragen gesteld aan het Provinciebestuur.

Lees verder
14 december 2023

Aan de slag, College!

Het College van Gedeputeerde Staten kan in het nieuwe jaar echt aan de slag. In de laatste vergadering van 2023 was namelijk de 'Strategische College Agenda' en de daarbij behorende 'Tweede Begrotingswijziging' vastgesteld. Omdat er naast een heleboel goeds ook een groot gapend gat in de begroting in stond, was de SP genoodzaakt tegen te stemmen.

Lees verder
14 december 2023

Algemene beschouwingen

Foto: Wikimedia

Op 13 december werden in Provinciale Staten de zogeheten 'Algemene Beschouwingen' gehouden. Onderwerp van gesprek was vooral de financiële handel en wandel van het nieuwe Provinciebestuur van GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. Namens de SP deed fractievoorzitter Jan Breur onderstaande duit in het zakje.

Lees verder

Pagina's

U bent hier