h

Provinciehuis

27 maart 2024

En hier is uw gastheer...

Foto: Roel Breet

Bij de Statenvergadering van 20 maart jongstleden was er een bijzondere taak weggelegd voor SP-fractievoorzitter Jan Breur. Hij mocht namelijk optreden als gastheer voor geïnteresseerde inwoners uit de provincie. Tussen de bedrijven door schoof hij aan bij de groep, die in het kader van 'gast van de Staten' mochten beleven hoe er met hun stem wordt omgegaan.

Lees verder
9 mei 2023

De SP en de formatie

Nadat vorige week de pogingen strandden om een Provinciebestuur met zowel BBB als GroenLinks te vormen, werd op maandagavond 8 mei de BBB geheel buitenspel gezet in de formatie. De ChristenUnie had geen trek in de 7-partijencoalitie die de informateur had geadviseerd, met de CU daarin. GroenLinks en VVD gaan nu een poging doen een college te vormen. Waar staat de SP in deze dans om het pluche en welke rol denken we de komende jaren te kunnen spelen?

Lees verder
22 november 2016

Cultuur van zelfverwennerij en geldverkwisting Provinciebestuur

Drie keer per week een warme lunch, twee keer per dag de koelkast bijvullen, espressomachines, dagelijks het servies vervangen. Afgelopen week was er in diverse media opnieuw aandacht voor de wereldvreemde houding die het Provinciebestuur aan de dag legt, als het gaat om de eigen arbeidsomstandigheden. Reden voor SP-fractievoorzitter Ad Meijer om maar weer eens aan de bel te trekken. We vroegen hem waar het wringt.

Lees verder
10 maart 2014

Vragen over impact op EHS Militair Museum Soesterberg

De SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van het bestemmingsplan Vliegbasis  Soesterberg, door de gemeente Soest. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat diverse onderdelen uit het plan ten koste gaan van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bovendien is, al voordat de periode voor het indienen van zienswijzen was verlopen, een deel van de oude boskern rond vliegbasis Soesterberg gekapt voor de aanleg van een evenemententerrein. 

Lees verder
3 juni 2013

SP pleit voor openbaarheid over asbestdossier

De SP in Provinciale Staten pleitte maandagavond tevergeefs voor een openbare bespreking van het asbestdossier. Na een langdurig ordedebat stelde de Christenunie voor om de inhoudelijke bespreking helemaal maar over te slaan, en de geheimhouding op twee centrale stukken in stand te houden. Met uitzondering van de SP en de PvdA volgden Provinciale Staten de Christenunie in dit voorstel.

Lees verder
19 maart 2013

Asbestdebacle provinciehuis: slager keurt zijn eigen vlees

Vier uur debat over de schikking van de schadeclaim over de asbestsanering van het oude provinciehuis leverde een teleurstellende uitkomst op. Het college mag zelf onderzoek gaan doen naar de eigen rol in dit debacle met een prijskaartje van ruim 11 miljoen. Een motie van de coalitiepartijen D66-VVD-CDA-GroenLinks met die strekking werd aangenomen in de statenvergadering van 18 maart. Tevens werd besloten dat alle stukken uit het omvangrijke dossier geheim moeten blijven. Zeer tot ergernis van de SP-fractie, die dan ook als enige tegen de motie stemde. SP-Statenlid Ad Meijer: "Het optreden van het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft tot deze enorme schadepost geleid. Dan laat je dat zelfde college natuurlijk niet het onderzoek daarnaar leiden. Maar dat is precies wat er nu gaat gebeuren. De blusdeken gaat eroverheen en alle stukken blijven geheim. Daar konden we natuurlijk niet mee instemmen."

Lees verder

U bent hier