h

Randstadprovincie

10 maart 2014

Vragen over impact op EHS Militair Museum Soesterberg

De SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van het bestemmingsplan Vliegbasis  Soesterberg, door de gemeente Soest. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat diverse onderdelen uit het plan ten koste gaan van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bovendien is, al voordat de periode voor het indienen van zienswijzen was verlopen, een deel van de oude boskern rond vliegbasis Soesterberg gekapt voor de aanleg van een evenemententerrein. 

Lees verder
21 januari 2014

De spiegeltjes en kraaltjes van Plasterk

“De minister gedraagt zich als een kind dat van zijn ouders heeft gehoord dat het niet met zijn vrienden mee mag naar een housefeest, maar dat toch bij zijn ooms en tantes om geld gaat vragen voor de bus.”

Zo beoordeelde SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur de brief die Ronald Plasterk op 13 december 2013 aan de Provincie stuurde, over de fusie van Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

In de brief schermt de minister met allerlei extra bevoegdheden voor de nieuwe superprovincie op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en openbaar vervoer. Die kan hij echter op geen enkele manier waarmaken, zonder het jawoord van de Eerste Kamer. En die heeft Plasterk juist opgeroepen de fusieplannen af te blazen.

Mineur: “De minister zwaait met spiegeltjes en kraaltjes en hoopt blijkbaar dat het college daarvoor zal zwichten, om zo de Eerste Kamer op andere gedachten te brengen. Een hele doorzichtige omweg.”

Lees verder
11 september 2013

SP positief over zienswijze Provincie Utrecht

De SP is redelijk positief over de zienswijze die het college Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft opgesteld. Weliswaar deelt het college niet de opvattingen van de SP-fractie, maar de zienswijze legt wel de vinger op een aantal zere plekken. Bovendien doet de zienswijze recht aan de kritische reacties uit de Utrechtse samenleving. Het college wijst een fusie niet af, maar gaat niet akkoord met de voorstellen van minister Plasterk. Als hij de medewerking van de provincie Utrecht wil hebben, kan de minister niet zonder meer voort met zijn fusieplannen.

Lees verder
27 april 2013

Uitstel provinciefusie krampachtige bokkesprong Plasterk

 

De SP is hogelijk verbaasd over de bokkesprong van minister Plasterk om de fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland op te schuiven naar 2016. Daar wordt het toch al beroerde plan niet beter van, wel duurder en bureaucratischer.

Het uitstel met een jaar houdt in dat er zowel in 2015 als 2016 provinciale verkiezingen moeten worden gehouden, eerst in de ‘oude’ provicies, daarna in het gefuseerde ‘Flutland’. Voor één jaar moet er dan een nieuwe coalitie en een nieuw college van Gedeputeerde Staten worden gevormd.

Lees verder
6 februari 2013

SP: Geen heil in megaprovincie

Tijdens het bezoek van minister Plasterk aan Provinciale Staten, over zijn plan de Provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland samen te voegen, gaf de SP-fractie haar mening door de eigen spreekplekken in de zaal op te sieren met een blik op de toekomst. Zie hier de reportage van RTV Utrecht.

Lees verder
24 februari 2011

Succesvol SP-protest tegen fusie drie provincies

Vanmiddag organiseerde de SP op de dijk bij Zeewolde, ten noorden van het eiland De Dode Hond, een ludiek protest tegen een fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland, ook bekend als de Noordvleugelprovincie.

Lees verder
24 februari 2011

SP-Protest tegen fusie Utrecht, Noord-Holland en Flevoland bij eiland De Dode Hond

Donderdagmiddag 24 februari a.s. om 14.00 uur organiseert de SP op de dijk, ten noorden van het eiland De Dode Hond, een ludiek protest tegen een fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland, ook bekend als de Noordvleugelprovincie.

In aanwezigheid van heuse 18e eeuwse regenten zullen de SP-lijsttrekkers van de drie provincies Anne-Marie Mineur, Remine Alberts en Arie Stuivenberg, het volk toespreken en gezamenlijk het Verbond Van De Dode Hond sluiten. 

Lees verder
22 maart 2010

De toekomst van de provincies

Het idee was dat alle fracties samen een vuist zouden maken. En dat dat dan in alle provincies zou gebeuren, zodat “de provincie”, en meer bepaald het Interprovinciaal Overleg (IPO) stevig stelling kon nemen tegen “het rijk”.  Maar dan moesten we ook vinden dat de provincie recht heeft om zelf belasting te heffen, en eigenlijk moesten we sowieso vinden dat de provincies in hun huidige vorm moeten blijven. Daar zijn we niet zo zeker van. Wij willen daar best eens goed over doorpraten. En dus stemden we tegen. Dit is het betoog dat fractievoorzitter Freek Bersch hield.

Lees verder

U bent hier