h

Wonen

22 juni 2024

Huisjesmelkerij Lisman aan de Graaf Adolflaan in Zeist

Foto: Pieter Wout Duquesnoy

Betonrot, schimmel in huis, paddenstoelen in de kelderbergingen, verwaarloosde openbare ruimte, geen reactie op je klachten daarover. Je krijgt het allemaal voor een huurprijs van rond de € 1000 per maand aan de Graaf Adolflaan in Zeist, in het complex in eigendom van mevrouw Lisman, zelf woonachtig in Monaco. Op 21 juni organiseerde de SP afdeling Zeist een bewonersavond. Commissielid Tim Schipper was erbij namens de SP-Statenfractie.

Lees verder
20 juni 2024

Algemene beschouwingen: hoopvol pessimisme

Tijdens de Statenvergadering van 19 juni was het jaarlijkse ritueel van de Algemene Beschouwingen aan de orde. Alle Statenfracties geven dan hun oordeel over het financiële reilen en zeilen van het Provinciebestuur en verder alles wat in hun kraam te pas komt. Ook de SP-fractie deed een duit in het zakje. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
30 mei 2024

Kritische noten SP bij de Aanpak Vitale Wijken

Foto: Wikipedia

Al een jaar of 17 worden er miljoenen de wijk Overvecht ingepompt om de leefbaarheid daar te vergroten. Dat levert niet veel op, zo blijkt uit de tussenrapportage ‘Aanpak Vitale Wijken’. Sterker nog: op meerdere terreinen kachelt de boel achteruit. Reden voor de SP om het stuk ter bespreking op te voeren in de Statencommissie Omgevingsvisie van 29 mei. We vroegen SP-commissielid Tim Schipper naar de achtergronden.

Lees verder
26 april 2024

SP stemt tegen Provinciale Programmering Wonen en Werken

Foto: Provincie Utrecht

De SP heeft tegen de Provinciale Programmering Wonen en Werken (PPWW) gestemd, tijdens de Statenvergadering van 24 april. De onacceptabele situatie rond sociale huisvesting in de gemeente Stichtse Vecht gaf hierbij de doorslag. Het PPWW biedt geen mogelijkheid om deze uitholling van de volkshuisvesting een halt toe te roepen.

Lees verder
24 maart 2024

Wijk bij Duurstede wil wonen!

Foto: Tim Schipper

Actie SP voor bouw 1292 woningen

Op zaterdag 23 maart hield de afdeling Wijk bij Duurstede van de SP een handtekeningenactie om de bouw van 1292 woningen vlot te trekken. De bouwlocaties zijn beschikbaar, maar al jarenlang gebeurt er niets. Dat moet anders, vinden ze in Wijk en ze zijn daarom een petitie gestart. De SP-Statenfractie is het van harte met ze eens. Commissielid Tim Schipper was erbij en zal het Provinciebestuur erover bevragen als op 3 april het ‘Regionaal Programma Wonen en Werken’ wordt besproken in de Statencommissie Omgevingsvisie.

Lees verder
16 januari 2024

Volkskrant: Pak als overheid de regie op wonen en energie

Foto: Gonnie Oosterbaan

In een commentaar in de Volkskrant roept hoofdredacteur Pieter Klok de overheid op de regie terug te pakken op volkshuisvesting en energie. Het heilige geloof in marktwerking is de werkelijke oorzaak van de woningcrisis en de problemen bij de energievoorziening, zo betoogt hij. Zou Klok het SP-verkiezingsprogramma onder zijn kussen hebben liggen?

Lees verder
24 december 2023

Rapporteur VN: jarenlang neoliberaal beleid oorzaak wooncrisis

Foto: SP / www.sp.nl

Wat van belang is voor iedereen mag niet worden overgelaten aan de markt. Dat zegt de SP al sinds jaar en dag. Goede huisvesting voor iedereen is daarvan een voorbeeld. VN-rapporteur Rajagopal maakte aan het einde van zijn bezoek aan Nederland gehakt van het Nederlandse woonbeleid. Een paar decennia neoliberale woonpolitiek hebben gezorgd voor de wooncrisis waarin we zijn beland. “De markt zorgt natuurlijk voor zijn eigen belang en maakt zich niet druk over het recht op adequate huisvesting", liet hij onder meer optekenen.

Lees verder
21 december 2023

Bouw tijdelijke woningen Hoograven toch van start

Foto: Lies Schmidt

Eind november stelde de SP nog vragen over de vertraging bij projecten voor tijdelijke woningen, maar op 20 december werd alsnog het startsein gegeven voor de plaatsing van 280 containerwoningen die al maanden klaarstonden op de Pagelaan in Hoograven-Zuid (Utrecht). SP-commissielid Tim Schipper was erbij.

Lees verder
12 december 2023

Bestaanszekerheid en volwaardig OV

Op 13 december bespreken Provinciale Staten de financiële voorstellen van de nieuwe coalitie. Zoals eerder beschreven kan de SP daar geen goedkeuring aan geven. Wel zal SP-fractievoorzitter Jan Breur twee voorstellen indienen om meer richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.

Lees verder
27 november 2023

Zorgen SP over stilvallen tijdelijke woonprojecten

Foto: Lies Schmidt

Met een juichend bericht werd eind 2022 de regiodeal flexwonen bekendgemaakt, die de bouw van 1500 tijdelijke woningen mogelijk maakte in 2023, waarvan 1000 in de stad Utrecht. Met 18 miljoen erbij van het Rijk zou dat moeten lukken. Inmiddels lopen echter vele projecten vertraging op en zitten er veel minder huizen in de pijplijn. SP-commissielid Tim Schipper maakt zich zorgen en stelt vragen aan Gedeputeerde van Muilekom in de vergadering van de commissie Ruimte, Groen, water en Wonen (RGW) van 29 november.

Lees verder

Pagina's

U bent hier