h

Nieuws, februari 2012

25 februari 2012

SP woest over zonnekoninggedrag Robbertsen

De Utrechtse statenfractie van de SP is woedend over het privégebruik van de dienstauto door commissaris van de koningin Robbertsen en de manier waarop hij zich daarover in de media heeft uitgelaten. De SP gaat hem in de eerstvolgende statenvergadering ter verantwoording roepen. Uit een artikel in het AD UN van zaterdag 25 februari bleek dat Robbertsen zich vele malen vanuit zijn vakantiewoning heen en weer heeft laten rijden voor niet-provinciezaken, zoals de bekerfinale in Rotterdam. Ook moest de auto vanuit Utrecht aanrukken voor het vervoer van Robbertsen naar een zeiltocht in Friesland. Allemaal volgens de geldende regels, aldus de commissaris in het AD. SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur:”Je bent toch alle gevoel voor verhoudingen kwijt als je dit goed wil praten met een verwijzing naar de regeltjes. Zonnekoninggedrag van de eerste orde. Als bestuurder mag je blijkbaar van alles dat niet is weggelegd voor gewone stervelingen. Wat voor beeld roept dit op bij mensen die aan alle kanten gekort worden?”

Lees verder
10 februari 2012

Succes: Rijkrijden Robbertsen c.s. van de baan

Met de antwoorden op de vragen van de SP, Pvda en PVV maakte het college van Gedeputeerde Staten gisteren bekend een einde te maken aan hun eigen gouden compensatieregeling voor het gebruik van dienstauto's. De SP is zeer verheugd over dit snelle succes.

Lees verder
9 februari 2012

Bleker op ramkoers

De SP maakt zich zorgen over een bericht in het Agrarisch Dagblad dat staatssecretaris Bleker €700 miljoen wil hebben voor grond die bedoeld was om de versnipperde natuur met elkaar te verbinden. Als de berichten kloppen zou dat een forse financiële tegenvaller zijn voor de provincie, en mogelijk zelfs de doodsklap voor de plannen die de provincie gemaakt had.

Lees verder
8 februari 2012

Bunnik probeert boven het lawaai uit te komen

Zaterdag 28 januari hielden de gezamenlijke wijkverenigingen van Bunnik de presentatie van het rapport "Geluidsmetingen in Bunnik". Bunnik staat nu al zwaar onder druk, veel lawaai en fijnstof van de A12, van de provinciale weg door het dorp, de spoorlijn. Daarbij komt de verbreding van de A12 én een nieuwe (provinciale) weg. De ontsluiting van Houten via de Rijsbruggerweg gaat een grote wissel trekken op de leefbaarheid van Bunnik. Het rapport geeft al aan dat op dit moment bijna geheel Bunnik al tegen de grenzen van het lawaainivo zit. Zonder bredere A12, zonder fly-over van de Rijsbruggerweg. Provincie en Rijk houden echter voet bij stuk, die Rijsbruggerweg moet er komen en met een laag geluidsscherm denken ze de problemen makkelijk op te lossen.\

Lees verder
5 februari 2012

Gebakken lucht

Geen actuele waarde. Dat was een van de 'argumenten' van de coalitiepartijen om het interpellatieverzoek van de SP over de luchtkwaliteit te blokkeren vorige week.

Lees verder

U bent hier