h

SP woest over zonnekoninggedrag Robbertsen

25 februari 2012

SP woest over zonnekoninggedrag Robbertsen

De Utrechtse statenfractie van de SP is woedend over het privégebruik van de dienstauto door commissaris van de koningin Robbertsen en de manier waarop hij zich daarover in de media heeft uitgelaten. De SP gaat hem in de eerstvolgende statenvergadering ter verantwoording roepen. Uit een artikel in het AD UN van zaterdag 25 februari bleek dat Robbertsen zich vele malen vanuit zijn vakantiewoning heen en weer heeft laten rijden voor niet-provinciezaken, zoals de bekerfinale in Rotterdam. Ook moest de auto vanuit Utrecht aanrukken voor het vervoer van Robbertsen naar een zeiltocht in Friesland. Allemaal volgens de geldende regels, aldus de commissaris in het AD. SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur:”Je bent toch alle gevoel voor verhoudingen kwijt als je dit goed wil praten met een verwijzing naar de regeltjes. Zonnekoninggedrag van de eerste orde. Als bestuurder mag je blijkbaar van alles dat niet is weggelegd voor gewone stervelingen. Wat voor beeld roept dit op bij mensen die aan alle kanten gekort worden?”

De compensatie van de fiscale bijtelling voor het privégebruik van de dienstauto door de commissaris kwam kort geleden al in het nieuws en staat op de agenda van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 26 februari. De nieuwste onthullingen zijn voor de SP aanleiding om op te schalen naar de eerstkomende statenvergadering. Mineur: “Robbertsen zegt dat hij alleen verantwoording af wil leggen aan Provinciale Staten. Wie zijn wij om hem die kans te ontnemen? Inzet wat ons betreft: kappen met dit gedrag en de centen terug naar de provinciekas.”

U bent hier