h

Nieuws, januari 2012

30 januari 2012

Interpellatie luchtkwaliteit door coalitie geblokkeerd

In de Statenvergadering van 30 januari wilde de SP een interpellatiedebat voeren over de Europese lobby van de provincie voor de versoepeling van de luchtkwaliteitsnormen. Dat werd echter door de coalitie (GroenLinks, D66, VVD, CDA) niet toegestaan, omdat het onderwerp 'niet voldoende actueel of dringend' zou zijn.

Lees verder
29 januari 2012

Interpellatie SP over lobby versoepeling regels luchtkwaliteit

In de Statenvergadering van 30 januari wil de SP een interpellatiedebat voeren over de Europese lobby van de provincie voor de versoepeling van de luchtkwaliteitsnormen.

Lees verder
14 januari 2012

Kappen met gouden compensatieregeling Robbertsen

De SP vindt het te zot voor woorden dat commissaris van de koningin Robbertsen de fiscale bijtelling voor zijn dienstauto vergoed krijgt door de provincie en wil de regeling op zo kort mogelijke termijn stop laten zetten.

Lees verder
9 januari 2012

SP: nieuwe onderhandelingen natuurakkoord noodzakelijk

Kamerlid Henk van Gerven en Statenlid Anne-Marie Mineur uit Utrecht pleiten in een open brief voor nieuwe onderhandelingen over het natuurakkoord. Henk van Gerven: ‘Staatssecretaris Bleker moet zijn woord gestand doen. ‘Als niet alle twaalf provincies akkoord zijn is er geen akkoord.’ Dat zei hij in het najaar. Nu vier provincies tegen het akkoord hebben gestemd, Noord-Holland nadere eisen heeft gesteld en Flevoland uitdrukkelijk de kwestie Oostvaarderswold opgelost wil zien alvorens een akkoord te willen sluiten kan het conceptakkoord dus de prullenbak in.’

Lees verder

U bent hier