h

Interpellatie luchtkwaliteit door coalitie geblokkeerd

30 januari 2012

Interpellatie luchtkwaliteit door coalitie geblokkeerd

In de Statenvergadering van 30 januari wilde de SP een interpellatiedebat voeren over de Europese lobby van de provincie voor de versoepeling van de luchtkwaliteitsnormen. Dat werd echter door de coalitie (GroenLinks, D66, VVD, CDA) niet toegestaan, omdat het onderwerp 'niet voldoende actueel of dringend' zou zijn.

SP-statenlid Meijer werd zo gedwongen zijn vragen te stellen in het vragenhalfuur, waarbij er vrijwel geen ruimte is voor debat. Gedeputeerde de Vries (milieupartij D66) volstond met het voorlezen van een Engelstalig memo, waarin de inzet van de provincie was beschreven. Dat kenden we al. Zat namelijk bij de stukken en was mede aanleiding voor de interpellatie...

De Vries vroeg zich hardop af waarom hij toch telkens weer de moeite doet om de SP te willen overtuigen. Wat een bestuurder!

U bent hier