h

SP: nieuwe onderhandelingen natuurakkoord noodzakelijk

9 januari 2012

SP: nieuwe onderhandelingen natuurakkoord noodzakelijk

Kamerlid Henk van Gerven en Statenlid Anne-Marie Mineur uit Utrecht pleiten in een open brief voor nieuwe onderhandelingen over het natuurakkoord. Henk van Gerven: ‘Staatssecretaris Bleker moet zijn woord gestand doen. ‘Als niet alle twaalf provincies akkoord zijn is er geen akkoord.’ Dat zei hij in het najaar. Nu vier provincies tegen het akkoord hebben gestemd, Noord-Holland nadere eisen heeft gesteld en Flevoland uitdrukkelijk de kwestie Oostvaarderswold opgelost wil zien alvorens een akkoord te willen sluiten kan het conceptakkoord dus de prullenbak in.’

De SP pleit voor een nieuw en beter akkoord. Bleker moet met een eerlijk voorstel komen dat zich houdt aan internationale verdragen, met de benodigde financiële middelen voor zowel rijke als arme provincies en dat wel kan rekenen op een breed draagvlak.

De door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA-Kamerlid Koopmans, waarin hij voorstelt om de tegenstemmen van de vier provincies te negeren en het conceptakkoord onverkort uit te voeren, kan niet worden uitgevoerd. Van Gerven: ‘De motie getuigt van onbehoorlijk bestuur omdat een onderdeel van de het conceptakkoord was dat alle provincies akkoord moeten zijn. Bleker moet deze tactiek van “verdeel en heers” die CDA, VVD, PVV en SGP voeren niet accepteren. Anders is er geen sprake van serieuze democratie maar van een dictaat.’

Deze week gaat het kabinet opnieuw in gesprek met de provincies over de nieuw ontstane situatie.

De volledige open brief is hier te lezen.

U bent hier