h

Nieuws uit 2010

26 april 2010

Rijsbruggerwegtracé, nee.

De SP vindt niet dat er een groot provinciaal belang is, om een inpassingsplan te maken voor het Rijsbruggerwegtracé. De ontsluiting van Houten naar de A12 (A12-SALTO) komt maar niet van de grond. Omdat de provincie en Zeist nu dwarsliggen betreffende de problemen van de Julianalaan (Bunnik-Zeist) werkt Bunnik niet mee aan de weg tussen Houten-Oost en de A12. Het Bestuur Regio Utrecht zou dit project moeten regelen, maar dit BRU is weer eens volslagen incompetent. En nu moet de provincie de ruzie beslechten en het project doordrukken.

Lees verder
13 april 2010

geld over de balk: de Fortis-toren

In de afgelopen BEM commissie bleek weer eens: als provincie gaan we belachelijk veel geld uitgeven aan de nieuwe huisvesting. De SP is, samen met de andere oppositiepartijen, tegen deze geldroof. Zeker als er een crisis heerst. En de laatste feiten zijn natuurlijk al die plannen voor andere, kleinere, grotere of geen provincies. Stel dat er een aanapassing komt de komende 10 jaar. dan hebben we gigantisch veel geld vergeven, dat niet meer terug is te verdienen voor onze provinciale inwoners.

Lees verder
22 maart 2010

De toekomst van de provincies

Het idee was dat alle fracties samen een vuist zouden maken. En dat dat dan in alle provincies zou gebeuren, zodat “de provincie”, en meer bepaald het Interprovinciaal Overleg (IPO) stevig stelling kon nemen tegen “het rijk”.  Maar dan moesten we ook vinden dat de provincie recht heeft om zelf belasting te heffen, en eigenlijk moesten we sowieso vinden dat de provincies in hun huidige vorm moeten blijven. Daar zijn we niet zo zeker van. Wij willen daar best eens goed over doorpraten. En dus stemden we tegen. Dit is het betoog dat fractievoorzitter Freek Bersch hield.

Lees verder
25 januari 2010

Bestemming Soesterberg

Vandaag mochten Provinciale Staten beslissen om enkele miljoenen vrij te geven voor de omvorming van de Vliegbasis Soesterberg. Gezien de eenduidigheid van Staten en gemeentes een hamerstuk. Voor de SP staat er maar één probleempuntje in: de opbrengsten zouden wel eens fors omhoog moeten als het allemaal duurder blijkt te worden. Dat gevaar kan dus zijn dat dan de sociale woningbouw gewoon maar weg valt. Misschien is het dus helemaal niet zo gek dat Zeist en Soest nu, in deze fase van het proces, kiezen om de bestemmingsplannen zelf op te zetten. Want als de provincie het bestemmingsplan van Soest en Zeist gaat bepalen, dan is die 30% sociale woningbouw niet meer heilig. De Staten hebben zich al eerder uitgesproken dat dit makkelijk afgeschoten kan worden.

Lees verder
16 januari 2010

Bewoners demonstreren tegen verbreding snelwegen

Zaterdag 16 januari hebben honderden mensen op verschillende locaties geprotesteerd tegen de plannen om de snelwegen rond Utrecht te verbreden. In de wijken Lunetten, Voordorp, Rijnsweerd en Overvecht waren “dekselse optochten”. Met pannen en deksels maakten ouders en kinderen duidelijk dat de geluidsoverlast en luchtkwaliteit al erg genoeg is en dat er meer geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer en fietspaden. De SP was in alle wijken aanwezig om de bewoners te steunen in de strijd voor gezonde wijken. Voor de SP is de gezondheid van de bewoners belangrijker dan extra asfalt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier