h

Bestemming Soesterberg

25 januari 2010

Bestemming Soesterberg

Vandaag mochten Provinciale Staten beslissen om enkele miljoenen vrij te geven voor de omvorming van de Vliegbasis Soesterberg. Gezien de eenduidigheid van Staten en gemeentes een hamerstuk. Voor de SP staat er maar één probleempuntje in: de opbrengsten zouden wel eens fors omhoog moeten als het allemaal duurder blijkt te worden. Dat gevaar kan dus zijn dat dan de sociale woningbouw gewoon maar weg valt. Misschien is het dus helemaal niet zo gek dat Zeist en Soest nu, in deze fase van het proces, kiezen om de bestemmingsplannen zelf op te zetten. Want als de provincie het bestemmingsplan van Soest en Zeist gaat bepalen, dan is die 30% sociale woningbouw niet meer heilig. De Staten hebben zich al eerder uitgesproken dat dit makkelijk afgeschoten kan worden.

Moeten dan opeens Zeist, Soest en Provincie elk hun eigen ding doen? Neen, natuurlijk. Alle drie omschrijven zij het ruimtelijk plan, zoals ook vele omwonenden dit een goed plan vinden. Dus het gevaar dat Zeist zich plots niet mee aan het ruimtelijk plan zal houden is onzin, het was juist Zeist dat met het ULI (Urban Land Institute) op de proppen kwam, waardoor het zo'n goed plan is geworden. Chantage door Zeist, dat onderschrijft de SP niet. Chantage door de Staten, omdat straks de woonverdeling van de gemeenteraden bepaald, door de Staten de nek wordt omgedraaid.

Decentraal wat moet, centraal wat kan. Op die manier samen verder met de bestemming “natuur”  op Vliegbasis Soesterberg.

U bent hier