h

Bewoners demonstreren tegen verbreding snelwegen

16 januari 2010

Bewoners demonstreren tegen verbreding snelwegen

Zaterdag 16 januari hebben honderden mensen op verschillende locaties geprotesteerd tegen de plannen om de snelwegen rond Utrecht te verbreden. In de wijken Lunetten, Voordorp, Rijnsweerd en Overvecht waren “dekselse optochten”. Met pannen en deksels maakten ouders en kinderen duidelijk dat de geluidsoverlast en luchtkwaliteit al erg genoeg is en dat er meer geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer en fietspaden. De SP was in alle wijken aanwezig om de bewoners te steunen in de strijd voor gezonde wijken. Voor de SP is de gezondheid van de bewoners belangrijker dan extra asfalt.

20100116demolunettena27-1
Er zijn plannen om de A27, A12 en de ringweg Utrecht Noord te verbreden. Hiervoor is veel geld nodig, maar er wordt te weinig geïnvesteerd in het openbaar vervoer. De spoorverbinding tussen Utrecht en Breda, parallel aan de A27, laat nog op zich wachten. De SP vindt dat er eerst geïnvesteerd moet worden in een goed alternatief voor de auto, voordat er extra geld wordt uitgegeven aan extra asfalt. “VVD-wethouder de Bondt geeft toe dat er een enorme achterstand is bij de investeringen in openbaar vervoer. Maar helaas wordt dat niet vertaald in extra geld. Als je goed rekent zijn de uitgaven voor wegen zelfs tien keer zo hoog als voor openbaar vervoer. Dat staat haaks aan de mooie woorden op dit punt.” Aldus Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP en bewoner van Lunetten

20100116demolunettena27-4

Veel kinderen demonstreerde mee voor de leefbaarheid van hun wijk.

20100116demolunettena27-2

U bent hier