h

Rijsbruggerwegtracé, nee.

26 april 2010

Rijsbruggerwegtracé, nee.

De SP vindt niet dat er een groot provinciaal belang is, om een inpassingsplan te maken voor het Rijsbruggerwegtracé. De ontsluiting van Houten naar de A12 (A12-SALTO) komt maar niet van de grond. Omdat de provincie en Zeist nu dwarsliggen betreffende de problemen van de Julianalaan (Bunnik-Zeist) werkt Bunnik niet mee aan de weg tussen Houten-Oost en de A12. Het Bestuur Regio Utrecht zou dit project moeten regelen, maar dit BRU is weer eens volslagen incompetent. En nu moet de provincie de ruzie beslechten en het project doordrukken.

Opvallend in de statenvergadering was dat, ondanks de naam Inpassingsplan Rijsbruggerwegtracë, de coalitiepartijen nog wel denken dat er uit het vervolgonderzoek een heel andere variant kan komen. Dus niet de kwaleke doorsnijding van het Kromme Rijn landschap. Maar dan is de vraag waarom de provincie de spierballen moet laten zien, want een Houtense aansluiting op de A27 (wat veel logischer is) zal echt niet op bezwaren stuiten.

Ooit bedacht de VVD dat er een mooie vinex-lokatie bij Bunnik kon worden gebouwd, de weg zou dan tevens toegangsweg tot Houten worden vanaf de A12. De woningbouw is achterhaald, maar in de statenvergadering werd de weg weer een stuk meer waarheid. Daar hielp de tegenstem van GroenLinks, D66, PvdD en SP niet aan. Pieter Wout Duquesnoy: "een slecht plan provinciaal inpassen?. Neen, dat past de provincie niet. De SP past dan ook voor dit plan".

U bent hier