h
12 oktober 2012

BRU krijgt trofee!

In april 2012 startte de SP de campagne 1voorOV, als reactie op de plannen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) om bushaltes en lijnen uit woonwijken te schrappen en een tariefsverhoging van 5% door te voeren. Petitionaris Kees van der Graaf heeft tekst voor het BRU Ruim 5000 mensen tekenden de petitie, op internet of de lijsten waarmee de SP deur aan deur ging in diverse buurten, waarvoor dank!

Lees verder
10 oktober 2012

Toch extra onderzoek A27

De SP-Statenfractie is uitermate verheugd over het nieuws dat er toch extra onderzoek komt naar verbreding van de A27 binnen de bestaande bak. Dat besloot minister Schultz vandaag, na een verzoek van een aantal partijen, waaronder de SP, PvdA, GroenLinks en D66.

Lees verder
2 oktober 2012

Interpellatie SP over verbreding A27

De Statenfractie van de SP zal in de statenvergadering van 8 oktober een interpellatiedebat houden over de verbreding van de A27 tot 2 x 7 rijstroken. De SP is verbijsterd over het feit dat Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het besluit van minister Schultz, zonder dat in eerst Provinciale Staten te bespreken.

Lees verder
17 september 2012

SP: nieuw bedrijventerrein polder Wulverhorst (Woerden) waanzin

De gemeente Woerden en de Provincie willen de laatste groene buffer tussen de Kromwijkerdijk en de A12 in Woerden omvormen tot een bedrijventerrein. Dat voornemen werd opgenomen in de Ontwerp Provinciale Structuurvisie (PRS). Voorwaarde was dat er zich een groot transportbedrijf zou vestigen. Alleen dan kon er sprake van zijn. (bladzijde 60).

Lees verder
10 september 2012

Wanbeleid De Utrechtse Spelen niet belonen met extra subsidie

Op 21 augustus werd bekend dat theatergezelschap ‘De Utrechtse Spelen’ een exploitatietekort heeft opgelopen van € 2,1 miljoen. Directie en Raad van Toezicht hebben dit lange tijd onder de pet gehouden. Vooral vanwege de rol die DUS speelt richting de Culturele Hoofdstad in 2018, willen Provincie en Gemeente Utrecht een extra subidie geven van een half miljoen om de acute problemen op te lossen. Dit naast een renteloze gemeentelijke lening van 8 ton, die in vier jaar moet worden terugbetaald. De SP vindt dit beloning van wanbeleid en stelt vandaag vragen in Provinciale Staten.

Lees verder
24 augustus 2012

Vragen SP over functioneren Provinciale milieulijn

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld over het functioneren van de Provinciale milieulijn. Dit naar aanleiding van de berichtgeving in het AD van 23 augustus, over de gifwolk die op zaterdag 18 augustus vrijkwam bij BASF in De Meern.

Lees verder
3 juli 2012

SP-Motie OV unaniem aangenomen

Met algemene stemmen namen Provinciale Staten op 2 juli de SP-motie voor behoud van goed busvervoer aan. Gedeputeerde van Lunteren gaat zich richting het Bestuur Regio Utrecht maximaal inspannen om kwaliteit en prijs van de bus in de hele Provincie op elkaar te blijven laten aansluiten. 

Lees verder
2 juli 2012

Statenvergoeding en Vogelopvang: SP geeft Staten iets te kiezen

De SP geeft Provinciale Staten volop keuze bij de Voorjaarsnota. Als we de inwoners, milieuorganisaties en culturele instellingen vragen de broekriem aan te halen, hoeveel bent u bereid te snijden in het eigen vlees van uw statenvergoeding? 10%, 15% of 20%? Of helemaal niet?

Lees verder
29 juni 2012

4000 handtekeningen tegen bezuinigingen busvervoer

Voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Utrecht zal de SP 4000 handtekeningen aanbieden tegen bezuinigingen op het busvervoer. Dat is het voorlopige resultaat van de campagne 1 voor Openbaar Vervoer, die de SP in april begon.

Lees verder
17 juni 2012

Gebruik dienstauto’s: en zij dronken een glas…

De Utrechtse Statenfractie van de SP is uitermate teleurgesteld over de nieuwe regeling voor het gebruik van dienstauto’s door het college van gedeputeerde staten. Vrijwel alles blijft bij het oude en over het terugbetalen van belachelijke declaraties wordt met geen woord gerept. Controle wordt gedaan door de provinciesecretaris. Hij wordt geacht zijn eigen bazen op de vingers te tikken.

Lees verder

Pagina's