h
5 februari 2012

Gebakken lucht

Geen actuele waarde. Dat was een van de 'argumenten' van de coalitiepartijen om het interpellatieverzoek van de SP over de luchtkwaliteit te blokkeren vorige week.

Lees verder
30 januari 2012

Interpellatie luchtkwaliteit door coalitie geblokkeerd

In de Statenvergadering van 30 januari wilde de SP een interpellatiedebat voeren over de Europese lobby van de provincie voor de versoepeling van de luchtkwaliteitsnormen. Dat werd echter door de coalitie (GroenLinks, D66, VVD, CDA) niet toegestaan, omdat het onderwerp 'niet voldoende actueel of dringend' zou zijn.

Lees verder
29 januari 2012

Interpellatie SP over lobby versoepeling regels luchtkwaliteit

In de Statenvergadering van 30 januari wil de SP een interpellatiedebat voeren over de Europese lobby van de provincie voor de versoepeling van de luchtkwaliteitsnormen.

Lees verder
14 januari 2012

Kappen met gouden compensatieregeling Robbertsen

De SP vindt het te zot voor woorden dat commissaris van de koningin Robbertsen de fiscale bijtelling voor zijn dienstauto vergoed krijgt door de provincie en wil de regeling op zo kort mogelijke termijn stop laten zetten.

Lees verder
9 januari 2012

SP: nieuwe onderhandelingen natuurakkoord noodzakelijk

Kamerlid Henk van Gerven en Statenlid Anne-Marie Mineur uit Utrecht pleiten in een open brief voor nieuwe onderhandelingen over het natuurakkoord. Henk van Gerven: ‘Staatssecretaris Bleker moet zijn woord gestand doen. ‘Als niet alle twaalf provincies akkoord zijn is er geen akkoord.’ Dat zei hij in het najaar. Nu vier provincies tegen het akkoord hebben gestemd, Noord-Holland nadere eisen heeft gesteld en Flevoland uitdrukkelijk de kwestie Oostvaarderswold opgelost wil zien alvorens een akkoord te willen sluiten kan het conceptakkoord dus de prullenbak in.’

Lees verder
19 december 2011

Combineer werkzaamheden N237 met aanleg ecoduct

De Statenfractie van de SP wil dat de Provincie de aanleg van een ecoduct over de N237 tussen Utrecht en De Bilt combineert met de herinrichting van de weg die momenteel plaatsvindt. De SP wil zo dubbele overlast voor de omgeving voorkomen en geldverspilling tegengaan

Lees verder
12 december 2011

SP keurt Deelakkoord Natuur af

De Statenfractie van de SP heeft in de vergadering van 12 december 2011 nee gezegd tegen het Deelakkoord Natuur.  Hieronder het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur.

Lees verder
12 december 2011

SP: geen 130 km op snelwegen Utrecht

De SP-statenfractie dient in de statenvergadering van 12 december 2011 een motie in tegen verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op de Utrechtse delen van de snelwegen.

Lees verder
20 november 2011

SP wijst Deelakkoord Natuur af

De SP roept Provinciale Staten van Utrecht op om tegen het Deelakkoord over het natuurbeleid te stemmen. De SP vindt het nieuwe akkoord dat de provincies hebben gesloten met staatssecretaris Henk Bleker een forse achteruitgang ten opzichte van de bestaande afspraken, en vreest voor grote verliezen in de natuur. De SP biedt daarom maandagavond in de commissievergadering een nota aan waarin de gevolgen van het Deelakkoord uiteen worden gezet. Op 12 december besluiten Provinciale Staten over het akkoord.

Lees verder
12 november 2011

Over het vertrek van Rick Maas

Vorige week kwam het bericht dat de hoge ambtenaar Rick Maas met onmiddellijke ingang ontslagen is. Dat heeft twee jaar te lang geduurd. Al in augustus 2009 waarschuwde de SP voor de geschiedenis die Maas had in de gemeente Veghel. Ook in Heemskerk was Maas met herrie vertrokken. Nu is dus ook in de provincie Utrecht de maat vol. Maas vertrekt zonder gouden handdruk.

Lees verder

Pagina's