h

SP: opheldering over extra miljoenen Vrede van Utrecht

26 augustus 2013

SP: opheldering over extra miljoenen Vrede van Utrecht

Naar aanleiding van de berichtgeving in het AD van zaterdag 24 augustus over van de Vrede van Utrecht (VvU) heeft de SP-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. De SP eist volledige duidelijkheid over de totale kosten van het evenement en wat het de stad en provincie Utrecht nou uiteindelijk oplevert. 

Verder wil de partij opheldering over het achterblijven van de inzet vanuit het bedrijfsleven. Dat moest de helft van de kosten dragen, maar het bleef bij een fractie daarvan.

SP-statenlid Menno Boer: ”Als SP hebben we nooit iets gezien in het hele circus van de culturele hoofdstad van Europa, met de viering van de Vrede als opwarmertje van 27 miljoen. Dat bedrag is altijd door het provinciebestuur genoemd. Alsof dat nog niet genoeg was, blijkt uit een rapport uit 2008 dat het om 35 miljoen gaat. Dat mogen ze me nou eens haarfijn uitleggen.”

De vaagheid rond de inzet van gemeenschapsgeld was overigens in 2009 al onderwerp van gesprek in de gemeenteraad van Utrecht. Ook andere, aan de VvU gelieerde instellingen, kregen subsidie om de boel te promoten. Boer: “We willen weten of de Provincie ook op die manier te werk is gegaan en wat het miljoenenbal uiteindelijk oplevert aan bijvoorbeeld duurzame werkgelegenheid."

Uit de begrotingen van de VvU blijkt dat de bijdrage vanuit het bedrijfsleven is blijven steken rond de 10%, waar in 2008 nog werd uitgegaan van de helft. Boer nogmaals: “Als het allemaal zo profijtelijk was, dan zou het bedrijfsleven er wel in zijn gesprongen. Voorlopig ben ik bang dat het vooral geld verbranden is geweest.”

Lees hier de vragen van Menno Boer. Ook de Utrechtse raadsfractie bereidt vragen voor. 

Reacties

Hallo Menno,
Ik ben SP lid in Stichtse Vecht en zit ook in de afdeling hier. We zitten (nog) niet in de raad.
Ik wil jou of iemand anders iets vragen over de gemeente subsidies in Stichtse Vecht. Er zijn nl. verregaande plannen om het hele subsidiebeleid voor 'levende kunsten' van Stichtse Vecht per 2015 over te hevelen naar het Prins Bernard Fonds. Dit Fonds heeft een overhead van binnenkomende gelden van 20%. De directeur verdient 190.000 euro per jaar, nou ja, verdienen niet ,maar krijgen wel.
Houten heeft als enige gemeente in Nederland ook dit beleid. Stichtse Vecht zou de tweede gemeente zijn.
Kan de provincie hierin meedenken?
Groet
Truke Noordenbos

Reactie toevoegen

U bent hier