h
7 november 2011

Teken tegen megastallen

De SP-statenfractie verzet zich tegen de komst van megastallen in de provincie. We steunen dan ook de actie 'Teken tegen Megastallen' van Milieudefensie.

Lees verder
31 oktober 2011

Tegenbegroting SP: 'Een Sociaal Programma voor Utrecht'

Ook zonder kaalslag bij zorg, cultuur, milieu, bibliotheken en monumenten kan de provincie jaarlijks 10 miljoen besparen en alsnog enorm veel geld overhouden. Dat blijkt uit de provinciale tegenbegroting van de SP, “Een Sociaal Programma voor Utrecht.”

Lees verder
7 oktober 2011

Chauffeurs regiotaxi dwingen verbeteringen af

De actie van de chauffeurs van Regiotaxi Eemland en Heuvelrug voor behoud van hun baan en arbeidsvoorwaarden heeft geleid tot belangrijke verbeteringen. In plaats van het eerder dreigende ontslag voor 55 man, krijgen die alsnog een contract voor drie jaar met behoud van alle opgebouwde rechten. De SP is verheugd over dit gedeeltelijke succes, al zijn we er hiermee natuurlijk nog niet.

Lees verder
7 oktober 2011

Vragen SP over mogelijk handjeklap golfbaan Hoogland

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld over mogelijke onderhandse afspraken tussen de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort over de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West. 

Lees verder
21 september 2011

SP in de bres voor chauffeurs Regiotaxi

De statenfractie van de SP neemt het op voor de chauffeurs van regiotaxi Eemland en Heuvelrug. Zij raken vanweg de nieuwe aanbesteding door de provincie hun vaste contract kwijt of worden met ontslag bedreigd. De Provincie heeft de morele plicht en de middelen om dit te voorkomen, vindt de SP.

Lees verder
18 september 2011

Van God los: 1,25 ton voor werkkamers GS

De Utrechtse Statenfractie van de SP vindt het bespottelijk dat het college van gedeputeerde staten 1,25 ton wil uitgeven aan de inrichting van haar werkkamers in het nieuwe provinciehuis. In de Statenvergadering van 19 september dient de SP dan ook een motie in om de kosten te beperken tot maximaal
€ 6.000 per kamer, naar het voorbeeld van de gemeente Nieuwegein.

Lees verder
14 september 2011

SP Statenfracties: Groene Hart Europees landschap

De Statenfracties van de SP in de Groene Hart Provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht pleiten er gezamenlijk voor dat het Groene Hart een Europees Landschap wordt. Utrechts SP-Statenlid Anne-Marie Mineur: ‘Nu het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap is, komt het nog verder onder druk te staan. Dit kan wat de SP betreft niet, het Groene Hart moet groen blijven. De Europese landschapsconventie heeft als doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen. We hopen het gebrek aan visie van het Rijk hiermee te compenseren.’

Lees verder
15 augustus 2011

Vragen SP over illegale grondstort Smink Soest

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de illegale stort van grond in de natuurgebieden Birkhoven en Korte Duinen in Soest, door grondverwerker Smink. Die beschikt niet over de benodigde vergunningen, zo blijkt uit navraag door de SP afdeling Soest.

Lees verder
25 juli 2011

SP stelt vragen over big brotherpraktijk Spitsvrij

De verkeersbewegingen van automobilisten op de snelwegen rond Utrecht zijn zonder hun toestemming gevolgd door het bedrijf V.O.F. Spitsvrij. Mensen kregen van dit bedrijf plotseling een brief thuisgestuurd, met daarin exacte gegevens over data en tijden waarop ze in de spits zijn gesignaleerd. De SP vindt dit op gespannen voet staan met de privacy en heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
10 juli 2011

SP hekelt grote Vitens-afvaardiging op Waterweek Singapore

Maar liefst zes mensen stuurde Waterbedrijf Vitens naar de Internationale Waterweek die begin juli in Singapore gehouden werd. En dat terwijl er komende november ook in Amsterdam een Waterweek georganiseerd wordt, met vrijwel dezelfde inhoud. De SP vraagt zich af of dat gemeenschapsgeld niet beter besteed kon worden.

Lees verder

Pagina's