h
5 september 2009

Rick Maas, omstreden of toch niet?

Ik zit met een dilemma. Mailtjes van collega-fractievoorzitters maken me kwaad, omdat ze zo onverschillig reageren op de benoeming van Rick Maas als ons hoofd communicatie, de omstreden gemeentesecretaris van Veghel. Ik zou willen dat ik ook de benoeming omstreden zou kunnen noemen, maar het lijkt erop dat we de enige zijn die het niet normaal vinden dat je iemand die ambtenaren trauma's heeft bezorgd weer een leidinggevende functie geeft. Ik zou willen dat ik man en paard kon noemen, maar citeren uit e-mails gaat me toch een stap te ver.

Lees verder
31 augustus 2009

Weer iemand die wat uit te leggen heeft

Iemand die beschuldigd wordt van intimidatie en bedreigingen, zijn ondergeschikten laat verklaren afstand te doen van enkele grondrechten, en daarmee aanleiding is voor de val van een volledig college, inclusief burgemeester. Geschikt als hoofd communicatie voor de provincie Utrecht? Ons provinciebestuur denkt van wel. 

Lees verder
30 augustus 2009

Bagger dumpen in recreatieplas Gravenbol? Slecht idee!

Recreatieplas GravenbolHet Recreatieschap van Utrecht Oost vindt het een goed idee om bagger te dumpen in een fijne recreatieplas in de Lek bij Wijk bij Duurstede. In de Gravenbol, een populaire badplaats. Sterker nog, het zou nodig zijn om een twintig meter diep gat in de plas te dichten. Maar moet dat met slib? En dan ook nog vermengd met 20 procent huisvuil!?

Lees verder
19 augustus 2009

Binnenkamp's eet- en declaratiegedrag

Andermaal een voorbeeld dat de Provincie Utrecht niet met geld om kan gaan. Gedeputeerde Binnenkamp heeft in twee jaar tijd voor 7700 euro gegeten op kosten van de belastingbetaler. 

Lees verder
8 juli 2009

We staan er goed voor tegen de kortzichtige asfaltplannen!

Gisteren kwam het naar buiten, vandaag mochten we er over vergaderen, de voortgang voor de plannen om de bereikbaarheid rond Utrecht en Amersfoort te verbeteren. Het nieuws over de Ring Utrecht was dat er geen nieuws is. 

Lees verder
1 juli 2009

Provinciebestuur volgt SP in wens eigen energiebedrijf (update)

De SP Provincie Utrecht is blij verrast dat het provinciebestuur weer een grotere taak voor de provincie ziet in energieproductie. Hoewel het nog onduidelijk is welke taken het energiebedrijf volgens het provinciebestuur zou moeten hebben, ziet de SP het idee als begin van een terugkeer naar energie als publiek goed in plaats van een commercieel product.

Lees verder
12 juni 2009

Hello, Goodbye Soesterberg

"Hello Goodbye" is de naam van het feest op zaterdag 13 juni omdat de vliegbasis natuur wordt. En de omzetting van vliegbasis naar belangrijke schakel in de Ecologische HoofdStructuur gaat ook echt door. Zowel de gemeentes Soest en Zeist als de Provinciale Staten hebben hiermee ingestemd. 

Lees verder
26 mei 2009

Vliegbasis Soesterberg: 4 keer SP succes.

Bij de behandeling van het concept ruimtelijk plan voor de vliegbasis Soesterberg bracht de SP vier moties. Daarvoor klonk veel instemming vanuit PS. 

Lees verder
20 april 2009

Geen baggerstort in Amersfoort

De SP heeft, als enige fractie in de provincie Utrecht, tegen de structuurvisie voor de baggerstort in Vathorst gestemd. Er is wel niet meer sprake van een grote, natte stort van rivierslib en -bagger, maar de nu gekozen oplossing ligt wel heel dicht tegen een woonwijk aan. 

Lees verder
10 maart 2009

Vliegbasis Soesterberg, het definitieve ruimtelijk plan

Eindelijk is het er, het ruimtelijk plan voor de Vliegbasis Soesterberg. We hebben er een aantal maanden langer op moeten wachten dan eerst in de planning stond en is het dat waard? Ja, op het eerste gezicht lijkt het van wel. 

Lees verder

Pagina's