h
5 oktober 2009

Omvang bedrijventerrein Soest wordt beperkt.

De Raad van State heeft de provincie terug gefloten met hun beslissing over het contract met Soest voor de ontwikkeling van het Apolloterrein. Bij dit project uit de koker van Hart van de Heuvelrug was de uitwerking van het streekplan onvoldoende. De statencommissie zag vandaag een nieuw voorstel van GS, waarbij de rode contour om Soesterberg nu wel gesloten is. "Ik had gehoopt dat dit niet zo open naar buiten zou komen" wist gedeputeerde Krol te vertellen. SP-statenlid Duquesnoy had namelijk wel door dat hiermee de, door Soest zo gewilde, ongebreidelde uitbreiding van bedrijventerrein "Richelleweg" van de baan is.

Lees verder
3 oktober 2009

Sommige grondrechten gelden niet voor ambtenaren

Het lijkt onze bestuurders niet te interesseren dat ze iemand hebben benoemd die stelselmatig ambtenaren intimideerde, ze dwong afstand te doen van grondrechten, en dreigde ze te ontslaan als ze dat weigerden. Ik baseer me op de antwoorden van ons provinciebestuur op mijn schriftelijke vragen over de aanstelling van Rick Maas, omstreden ex-gemeentesecretaris van Veghel.

Lees verder
22 september 2009

Toch weer 3 ton gemeenschapsgeld bespaard

Ik durf er bijna niet mee aan te komen na de achteloze geldsmijterij door de coalitie voor ons nieuwe provinciale optrekje. Maar we hebben vandaag dan toch 300.000 euro afgehaald van het voorstel om gemeenschapsgeld te steken in een wieleretappe die de provincie aandoet (de Giro d'Italia). Een zeer commercieel rendabele wieleretappe. Met een miljoenenwinst voor de ondernemers van de regio, als ik het college en haar adviseurs mag geloven.

Lees verder
21 september 2009

Financiële strop dreigt door verhuizing provincie Utrecht

CDA, VVD en ChristenUnie hebben vandaag een volstrekt onverantwoord besluit genomen door met de verhuizing in te stemmen van de provincie Utrecht naar het Fortis-gebouw in Rijnsweerd. Maar om het financiële plaatje rond te krijgen, moeten er in dat gebouw wel nog zeven verdiepingen verhuurd worden. Als dat lukt, zijn onze huisvestingslasten straks 5,4 miljoen euro per jaar. Maar als het níet lukt… -ik noem structurele leegstand in kantoren, economische recessie, bezuinigingen op de provincie- dan wordt het niet 5,4 miljoen maar 8,3 miljoen per jaar. Dat is ruim twee keer zoveel als wat we nu jaarlijks aan onze huisvesting uitgeven!

Lees verder
14 september 2009

Declaraties goed voor politiek?

In de commissie Bestuur en Middelen zijn we discussie over het declaratiegedrag van het provinciebestuur ook aangegaan. Voor mij belangrijkste uitkomst van deze discussie is de mededeling dat het allemaal niet zo heel erg is. Daarvoor wordt verwezen naar de provincie Zuid Limburg, die vele malen hogere declaraties hebben ingediend. Ook vallen al de Utrechtse declaraties binnen de regels. "De burger vertrouwt hierdoor de politiek weer een stuk minder" is de mening van de SP. Maar dit vindt de commisaris toch echt niet zo: "vele burgers hebben niet negatief gereageerd". Een duidelijker voorbeeld dat het bestuur van de provincie het contact met de inwoners kwijt is, kon ik zelf eigenlijk niet geven. En de regels aanpassen? Ik heb hier het idee van de plas en alles, dat bleef zoals het was.

Lees verder
7 september 2009

Rick Maas kan ongestoord verder

Rick Maas, het nieuwe hoofd communicatie met een besmet verleden in Veghel en Heemskerk, hoefde zich vandaag niet te melden voor een kennismakingsgesprek bij het fractievoorzittersoverleg. De andere partijen hadden daar geen behoefte aan. Een openbaar vraaggesprek gaat er al helemaal niet komen. Ik was de enige die van Maas tekst en uitleg wilde over zijn verleden. De enige.

Lees verder
5 september 2009

Rick Maas, omstreden of toch niet?

Ik zit met een dilemma. Mailtjes van collega-fractievoorzitters maken me kwaad, omdat ze zo onverschillig reageren op de benoeming van Rick Maas als ons hoofd communicatie, de omstreden gemeentesecretaris van Veghel. Ik zou willen dat ik ook de benoeming omstreden zou kunnen noemen, maar het lijkt erop dat we de enige zijn die het niet normaal vinden dat je iemand die ambtenaren trauma's heeft bezorgd weer een leidinggevende functie geeft. Ik zou willen dat ik man en paard kon noemen, maar citeren uit e-mails gaat me toch een stap te ver.

Lees verder
31 augustus 2009

Weer iemand die wat uit te leggen heeft

Iemand die beschuldigd wordt van intimidatie en bedreigingen, zijn ondergeschikten laat verklaren afstand te doen van enkele grondrechten, en daarmee aanleiding is voor de val van een volledig college, inclusief burgemeester. Geschikt als hoofd communicatie voor de provincie Utrecht? Ons provinciebestuur denkt van wel. 

Lees verder
30 augustus 2009

Bagger dumpen in recreatieplas Gravenbol? Slecht idee!

Recreatieplas GravenbolHet Recreatieschap van Utrecht Oost vindt het een goed idee om bagger te dumpen in een fijne recreatieplas in de Lek bij Wijk bij Duurstede. In de Gravenbol, een populaire badplaats. Sterker nog, het zou nodig zijn om een twintig meter diep gat in de plas te dichten. Maar moet dat met slib? En dan ook nog vermengd met 20 procent huisvuil!?

Lees verder
19 augustus 2009

Binnenkamp's eet- en declaratiegedrag

Andermaal een voorbeeld dat de Provincie Utrecht niet met geld om kan gaan. Gedeputeerde Binnenkamp heeft in twee jaar tijd voor 7700 euro gegeten op kosten van de belastingbetaler. 

Lees verder

Pagina's