h
10 april 2012

SP wil meer duidelijkheid over asbest Provinciehuis

De Statenfractie van de SP wil meer duidelijkheid over de asbestvondst in het Provinciehuis en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Aanleiding zijn twee nogal tegenstrijdige berichten die afgelopen week van die kant verschenen.

Lees verder
2 april 2012

Veldwerk bij het Waterschap

Op vrijdag 30 maart ging de SP op bezoek bij het Waterschap. Een mooi dagje praktijk over wat die club allemaal doet, gloedvol gebracht door Hoogheemraad Guus Beugelink en accountmanager Jannes van Hove.

Lees verder
26 maart 2012

Biltse Menno Boer volgt SP-statenlid Suzanne van de Gein op

Met spijt neemt de SP-statenfractie afscheid van Suzanne van de Gein, die in 2011 begon als statenlid en lid van de commissie Welzijn, Maatschappij en Cultuur (WMC).

Lees verder
16 maart 2012

SP: Kappen met illegale werkzaamheden golfbaan Hoogland

De Provincie moet handhavend optreden tegen de illegaal begonnen werkzaamheden voor de aanleg van de golfbaan in Hoogland. Pas na het broedseizoen kan daarmee worden begonnen en alleen als alle vergunningen in orde zijn. Dat eist van de SP van de Provincie en de gemeente Amersfoort. De SP-Statenfractie heeft daartoe schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
12 maart 2012

SP: besluit nieuwe OV-concessie overdragen naar Provincie

Afgelopen week werd bekend dat het Bestuur Regio Utrecht per 1 januari 2013 wordt opgeheven. Onder meer de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de regio komt daarmee bij de Provincie te liggen. De nu lopende concessie aan Connexxion eindigt in december 2013, ruim 11 maanden na de opheffing van het BRU. De SP vindt dat nu moet worden begonnen met de overdracht van de taken van het BRU en heeft daarover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
5 maart 2012

PVV kiest eindelijk ook voor biodiversiteit

Gedeputeerde Staten van Utrecht gooit haar plannen voor de ruimtelijke ordening van de provincie op straat. Oftewel, de provinciale ruimtelijke structuurvisie komt in de inspraak. De komende weken mag elke burger en overheid daarop regeren. Bijvoorbeeld bij een van de inloop bijeenkomsten. Dat het stuk nog niet helemaal klaar is, werd bij de bespreking in de commissie RGW wel duidelijk. Dit was het concept, er moet nog een echte versie komen. Enkele reacties van burgers op deze eerste conceptversie zijn dan ook eigenlijk te vroeg. Zoniet de uitspraak van de PVV tijdens de commissievergadering.

Lees verder
25 februari 2012

SP woest over zonnekoninggedrag Robbertsen

De Utrechtse statenfractie van de SP is woedend over het privégebruik van de dienstauto door commissaris van de koningin Robbertsen en de manier waarop hij zich daarover in de media heeft uitgelaten. De SP gaat hem in de eerstvolgende statenvergadering ter verantwoording roepen. Uit een artikel in het AD UN van zaterdag 25 februari bleek dat Robbertsen zich vele malen vanuit zijn vakantiewoning heen en weer heeft laten rijden voor niet-provinciezaken, zoals de bekerfinale in Rotterdam. Ook moest de auto vanuit Utrecht aanrukken voor het vervoer van Robbertsen naar een zeiltocht in Friesland. Allemaal volgens de geldende regels, aldus de commissaris in het AD. SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur:”Je bent toch alle gevoel voor verhoudingen kwijt als je dit goed wil praten met een verwijzing naar de regeltjes. Zonnekoninggedrag van de eerste orde. Als bestuurder mag je blijkbaar van alles dat niet is weggelegd voor gewone stervelingen. Wat voor beeld roept dit op bij mensen die aan alle kanten gekort worden?”

Lees verder
10 februari 2012

Succes: Rijkrijden Robbertsen c.s. van de baan

Met de antwoorden op de vragen van de SP, Pvda en PVV maakte het college van Gedeputeerde Staten gisteren bekend een einde te maken aan hun eigen gouden compensatieregeling voor het gebruik van dienstauto's. De SP is zeer verheugd over dit snelle succes.

Lees verder
9 februari 2012

Bleker op ramkoers

De SP maakt zich zorgen over een bericht in het Agrarisch Dagblad dat staatssecretaris Bleker €700 miljoen wil hebben voor grond die bedoeld was om de versnipperde natuur met elkaar te verbinden. Als de berichten kloppen zou dat een forse financiële tegenvaller zijn voor de provincie, en mogelijk zelfs de doodsklap voor de plannen die de provincie gemaakt had.

Lees verder
8 februari 2012

Bunnik probeert boven het lawaai uit te komen

Zaterdag 28 januari hielden de gezamenlijke wijkverenigingen van Bunnik de presentatie van het rapport "Geluidsmetingen in Bunnik". Bunnik staat nu al zwaar onder druk, veel lawaai en fijnstof van de A12, van de provinciale weg door het dorp, de spoorlijn. Daarbij komt de verbreding van de A12 én een nieuwe (provinciale) weg. De ontsluiting van Houten via de Rijsbruggerweg gaat een grote wissel trekken op de leefbaarheid van Bunnik. Het rapport geeft al aan dat op dit moment bijna geheel Bunnik al tegen de grenzen van het lawaainivo zit. Zonder bredere A12, zonder fly-over van de Rijsbruggerweg. Provincie en Rijk houden echter voet bij stuk, die Rijsbruggerweg moet er komen en met een laag geluidsscherm denken ze de problemen makkelijk op te lossen.\

Lees verder

Pagina's