h

Voorjaarsnota: inzetten op sociale huur en OV

14 juli 2013

Voorjaarsnota: inzetten op sociale huur en OV

De SP-Statenfractie zet bij de voorjaarsnota in op investeren in de sociale huur en het op peil brengen van het openbaar vervoer in het BRU-gebied. Die ruimte is er binnen de provinciale begroting. Nu is de tijd om daar een deel van te benutten.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: "De Utrechtse corporaties komen in de knel door de verhuurderheffing. Huurders en starters betalen de prijs met huurverhogingen, slecht onderhoud energieverspilling en toenemende woningnood."

De SP wil een gezamenlijke inzet van de provincie en de gemeentes om woningbouw en renovaties aan de gang te houden en dient daartoe een motie in.

Mineur: "Als ze in Den Haag niet tot inkeer komen, moeten we hier doen wat we kunnen. Schept werk, scheelt energie en bevordert de koopkracht. We roepen Gedeputeerde Staten op ons voorstel te omarmen, net als het college in de gemeente Utrecht dat al deed."

Ook wil de SP dat het college vooruitloopt op 2015, als het openbaar vervoer van het op te heffen Bestuur Regio Utrecht (BRU) overkomt naar de provincie.

"Door bezuinigingen is het openbaar vervoer in de BRU-gemeentes achteruit gehold. Vorig jaar stemden de Staten unaniem voor onze motie om goed en betaalbaar openbaar vervoer te garanderen, maar toen was er nog geen duidelijkheid over de toekomst van het BRU. Nu wel. Boter bij vis dus, want het is zo 2015", aldus Mineur. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier