h
9 februari 2011

Luisteren naar Soesterberg

Leden van SP Soest en kandidaat SP statenleden zijn aanwezig bij de overdracht van 2,9 miljoen van provincie naar de wethouder van Soest. En natuurlijk was het die ex-wethouder, nu gedeputeerde Krol, die dit prachtige gebaar mocht maken naar Soest. 

Lees verder
9 februari 2011

SP woedend over spilzucht provincie

De SP in de provincie Utrecht is woedend over de gang van zaken rondom het vertrek van provinciesecretaris Herman Sietsma. De hoogste ambtenaar vertrekt, maar blijft wel op de loonlijst staan. Voor zijn afscheidsreceptie wordt vervolgens €20.000 uitgetrokken.

Lees verder
31 januari 2011

SP verzet zich tegen 'Akkoord van Utrecht'

De SP in Provinciale Staten van Utrecht verzet zich tegen het zogeheten 'Akkoord van Utrecht' dat gedeputeerde Krol heeft gesloten met acht organisaties op het gebied van landbouw en natuurbescherming*. De SP vindt dat de natuurorganisaties de strijd om de natuur veel te snel opgeven, en is niet tevreden met de ambities die in het akkoord worden vastgelegd. 

Lees verder
7 december 2010

Alleen voor hoger opgeleiden?

De provincie verwacht in de komende jaren meer moeite te krijgen om voldoende ambtenaren te kunnen aannemen. Want ook in Utrecht, de kennisregio, zal er een tekort zijn aan mensen met een HBO- of WO-opleiding. SP-statenlid Pieter Wout Duquesnoy vraagt "ligt hiervan de oorzaak niet voor een deel bij de provincie zelf, die steeds lobby-ed om bedrijven naar Utrecht te trekken, die ook die hoogopgeleide mensen nodig hebben?".

Lees verder
23 november 2010

Soesterberg dekt gat van 10 miljoen

Door woningbouw op de vliegbasis Soesterberg moet een gat van 10 miljoen worden gedicht in de begroting van Hart van de Heuvelrug. Dit levert de stemming in de Staten op over het voorstel van de SamenwerkingsOvereenKomst (SOK). De SP is het daar niet mee eens. Woningen bouw je niet om financiële tekorten in plannen te dekken, maar woningen bouw je omdat mensen moeten wonen. "En met alle problemen, veroorzaakt door de crisis, zijn juist goedkope woningen broodnodig" zegt Pieter Wout Duquesnoy.

Lees verder
23 november 2010

Provincie helpt WSW- en Wajonger niet.

De provincie weigert haar voorbeeldtaak uit te voeren en meer wajongers en/of WSW-geïndiceerden aan te nemen. Dit blijkt uit vragen van de SP. Gedeputeerde Binnenkamp zei: "dat met een kleine twintig arbeidsgehandicapten de provincie aan haar doelstelling voldoet. En bij de sociale werkplaats en de wajong zitten toch alleen maar laagopgeleide mensen. daar heeft de provincie niets aan". Coalitiepartijen CDA, VVD en CU stemden dan ook tegen de motie van de SP.

Lees verder
26 oktober 2010

De gevolgen van Rutte 1 voor de provincie, gemeten in leegstaande verdiepingen

Fortis-gebouw in Rijnsweerd. Het aanstaande provinciehuis van UtrechtRutte 1 bezuinigt alsof z'n leven er van afhangt. En dat terwijl de provincie een jaar geleden nog een nieuw provinciehuis aanschafte dat toen al veel te groot was. En veel te duur. En als Rutte met de provincie Utrecht klaar is, wat moeten we dan nog met dat enorme gebouw?

Lees verder
25 oktober 2010

Paushuize: 7,5 miljoen

Paushuize in het centrum van Utrecht net achter de Dom. Een gebouw dat nog steeds in bezit is van de Provincie en hard nodig is aan een opknapbeurt. En die gaat er komen. De Provinciale Staten geven gewoon 7,5 miljoen uit aan dit optrekje voor de Commissaris van de Koningin en om er representatieve sessies te houden. Zoveel geld van de burgers aan zo'n prestigeproject uitgeven is echt van de zotte, vindt de SP. "We kopen al een peperdure Fortistoren, nu moeten we voor de show ook nog dit pand betalen, dat kunnen we niet maken als provincie" aldus Pieter Wout Duquesnoy.

Lees verder
28 september 2010

Provincie neemt bovenwettelijke maatregelen tegen verkeerslawaai en luchtvervuiling

Op ons initiatief heeft de provincie Utrecht besloten geen genoegen meer te nemen met de wettelijke maatregelen voor een gezonde leefomgeving.

Lees verder
16 september 2010

Rick Maas is weer onderwerp van een zwartboek

De geschiedenis rond de provinciale chef communicatie Rick Maas herhaalt zich. Net als eerder in Veghel en Heemskerk, is nu ook in de provincie Utrecht een zwartboek over hem aangelegd. Ondergeschikten van Maas klagen over intimidatie en tegenwerking. Het lijkt erop dat Maas niks geleerd heeft van de problemen die hij veroorzaakte in Veghel en Heemskerk.

Lees verder

Pagina's