h

SP positief over zienswijze Provincie Utrecht

11 september 2013

SP positief over zienswijze Provincie Utrecht

De SP is redelijk positief over de zienswijze die het college Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft opgesteld. Weliswaar deelt het college niet de opvattingen van de SP-fractie, maar de zienswijze legt wel de vinger op een aantal zere plekken. Bovendien doet de zienswijze recht aan de kritische reacties uit de Utrechtse samenleving. Het college wijst een fusie niet af, maar gaat niet akkoord met de voorstellen van minister Plasterk. Als hij de medewerking van de provincie Utrecht wil hebben, kan de minister niet zonder meer voort met zijn fusieplannen.

Fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “De SP is bijzonder kritisch op de voorgenomen fusie. Wij willen uiteraard nadenken over de beste manier om overheidstaken uit te voeren. Maar het plan waar de minister mee kwam, is niet vanuit die gedachte ontstaan. Het was een dictaat vanaf de tekentafel, waar de wensen van de inwoners helemaal niet in meegenomen werden.” Ook in de Eerste en Tweede Kamer was de SP kritisch op de plannen. Een motie van SP-senator Tiny Kox droeg de minister op om te komen met een plan waar alle bestuurslagen in betrokken waren. Een tweede motie van SP-senator Arjan Vliegenthart was nodig omdat de minister die opdracht onvoldoende had uitgevoerd. Mineur: “Hiermee onderschrijft de provincie Utrecht die SP-kritiek.”

De SP stelt vooral vraagtekens bij de noodzaak van een fusie omdat schaalvergroting steeds opnieuw blijkt te mislukken. Mineur: “De Utrechtse fusie-goeroe Hans Schenk heeft tienduizenden fusies onderzocht, en ontdekt dat verreweg de meeste fusies falen. 15% van de fusies wordt een ramp, 70% levert niets op, en 15% is een succes. Waarom zou deze fusie wel lukken? De mensen om wie het gaat willen het niet eens, en bij de cijfers die de minister geeft over de besparingen, moet je grote vraagtekens zetten. De grote vraag blijft voor welk probleem dit een oplossing is. Utrecht is topregio in Europa. Als iets niet stuk is, moet je het niet gaan repareren.”

De fundamentele vraag naar de noodzaak van een fusie wordt niet gesteld in de zienswijze. Ook lijkt het college te zijn vergeten dat Provinciale Staten hebben besloten om een referendum te houden. Mineur: “Stel je voor dat de Benelux had gezegd: we heffen Nederland, België en Luxemburg op. Dan moet je de inwoners toch op zijn minst vragen wat ze daarvan vinden? Dat geldt voor dit ingrijpende plan ook. Een opiniepeiling is daarvoor niet genoeg.”

De SP-fractie beraadt zich nog of zij instemt met de zienswijze. Het besluit daarover wordt genomen in de Statenvergadering van 30 september.

Reactie toevoegen

U bent hier