h

Nieuws van de afdeling

10 oktober 2012

Toch extra onderzoek A27

De SP-Statenfractie is uitermate verheugd over het nieuws dat er toch extra onderzoek komt naar verbreding van de A27 binnen de bestaande bak. Dat besloot minister Schultz vandaag, na een verzoek van een aantal partijen, waaronder de SP, PvdA, GroenLinks en D66.

Lees verder
2 oktober 2012

Interpellatie SP over verbreding A27

De Statenfractie van de SP zal in de statenvergadering van 8 oktober een interpellatiedebat houden over de verbreding van de A27 tot 2 x 7 rijstroken. De SP is verbijsterd over het feit dat Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het besluit van minister Schultz, zonder dat in eerst Provinciale Staten te bespreken.

Lees verder
17 september 2012

SP: nieuw bedrijventerrein polder Wulverhorst (Woerden) waanzin

De gemeente Woerden en de Provincie willen de laatste groene buffer tussen de Kromwijkerdijk en de A12 in Woerden omvormen tot een bedrijventerrein. Dat voornemen werd opgenomen in de Ontwerp Provinciale Structuurvisie (PRS). Voorwaarde was dat er zich een groot transportbedrijf zou vestigen. Alleen dan kon er sprake van zijn. (bladzijde 60).

Lees verder
10 september 2012

Wanbeleid De Utrechtse Spelen niet belonen met extra subsidie

Op 21 augustus werd bekend dat theatergezelschap ‘De Utrechtse Spelen’ een exploitatietekort heeft opgelopen van € 2,1 miljoen. Directie en Raad van Toezicht hebben dit lange tijd onder de pet gehouden. Vooral vanwege de rol die DUS speelt richting de Culturele Hoofdstad in 2018, willen Provincie en Gemeente Utrecht een extra subidie geven van een half miljoen om de acute problemen op te lossen. Dit naast een renteloze gemeentelijke lening van 8 ton, die in vier jaar moet worden terugbetaald. De SP vindt dit beloning van wanbeleid en stelt vandaag vragen in Provinciale Staten.

Lees verder
24 augustus 2012

Vragen SP over functioneren Provinciale milieulijn

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld over het functioneren van de Provinciale milieulijn. Dit naar aanleiding van de berichtgeving in het AD van 23 augustus, over de gifwolk die op zaterdag 18 augustus vrijkwam bij BASF in De Meern.

Lees verder
3 juli 2012

SP-Motie OV unaniem aangenomen

Met algemene stemmen namen Provinciale Staten op 2 juli de SP-motie voor behoud van goed busvervoer aan. Gedeputeerde van Lunteren gaat zich richting het Bestuur Regio Utrecht maximaal inspannen om kwaliteit en prijs van de bus in de hele Provincie op elkaar te blijven laten aansluiten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier