h

Nieuws, maart 2012

26 maart 2012

Biltse Menno Boer volgt SP-statenlid Suzanne van de Gein op

Met spijt neemt de SP-statenfractie afscheid van Suzanne van de Gein, die in 2011 begon als statenlid en lid van de commissie Welzijn, Maatschappij en Cultuur (WMC).

Lees verder
16 maart 2012

SP: Kappen met illegale werkzaamheden golfbaan Hoogland

De Provincie moet handhavend optreden tegen de illegaal begonnen werkzaamheden voor de aanleg van de golfbaan in Hoogland. Pas na het broedseizoen kan daarmee worden begonnen en alleen als alle vergunningen in orde zijn. Dat eist van de SP van de Provincie en de gemeente Amersfoort. De SP-Statenfractie heeft daartoe schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
12 maart 2012

SP: besluit nieuwe OV-concessie overdragen naar Provincie

Afgelopen week werd bekend dat het Bestuur Regio Utrecht per 1 januari 2013 wordt opgeheven. Onder meer de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de regio komt daarmee bij de Provincie te liggen. De nu lopende concessie aan Connexxion eindigt in december 2013, ruim 11 maanden na de opheffing van het BRU. De SP vindt dat nu moet worden begonnen met de overdracht van de taken van het BRU en heeft daarover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
5 maart 2012

PVV kiest eindelijk ook voor biodiversiteit

Gedeputeerde Staten van Utrecht gooit haar plannen voor de ruimtelijke ordening van de provincie op straat. Oftewel, de provinciale ruimtelijke structuurvisie komt in de inspraak. De komende weken mag elke burger en overheid daarop regeren. Bijvoorbeeld bij een van de inloop bijeenkomsten. Dat het stuk nog niet helemaal klaar is, werd bij de bespreking in de commissie RGW wel duidelijk. Dit was het concept, er moet nog een echte versie komen. Enkele reacties van burgers op deze eerste conceptversie zijn dan ook eigenlijk te vroeg. Zoniet de uitspraak van de PVV tijdens de commissievergadering.

Lees verder

U bent hier