h

Nieuws, oktober 2009

26 oktober 2009

Meer asfalt is dweilen met de kraan open

Onder de noemer Pakketstudies stonden vandaag voorstellen over asfalt, fietsbruggen en busverbindingen op de agenda, waaronder nieuwe snelwegopritten bij Harmelen, Houten en Nieuwegein Zuid, en de beruchte westelijke randweg bij Amersfoort die dwars door het landschap Birkhoven zou kunnen komen. Hier mijn bijdrage van vandaag.

Lees verder
26 oktober 2009

Provincie in Fortis: toch second opinion

Maanden nadat de oppositie de discussie aanging over de nieuwe huisvesting en de vraag stelde voor een second opinion, is er nu opeens een verzoek vanuit een coalitiepartij. De kosten voor het "inbouwpakket", de verbouwing in de dure Fortistoren zijn zeer hoog. Reden voor SP om niet in te stemmen met de verhuizing naar de dit kantoorgebouw.

Lees verder
26 oktober 2009

Begroting 2010: bezuinigen zonder pijn

Onderstaande tekst is de bijdrage die fractievoorzitter Freek Bersch vandaag in de statenvergadering uitsprak over de Begroting 2010.

Lees verder
5 oktober 2009

Omvang bedrijventerrein Soest wordt beperkt.

De Raad van State heeft de provincie terug gefloten met hun beslissing over het contract met Soest voor de ontwikkeling van het Apolloterrein. Bij dit project uit de koker van Hart van de Heuvelrug was de uitwerking van het streekplan onvoldoende. De statencommissie zag vandaag een nieuw voorstel van GS, waarbij de rode contour om Soesterberg nu wel gesloten is. "Ik had gehoopt dat dit niet zo open naar buiten zou komen" wist gedeputeerde Krol te vertellen. SP-statenlid Duquesnoy had namelijk wel door dat hiermee de, door Soest zo gewilde, ongebreidelde uitbreiding van bedrijventerrein "Richelleweg" van de baan is.

Lees verder
3 oktober 2009

Sommige grondrechten gelden niet voor ambtenaren

Het lijkt onze bestuurders niet te interesseren dat ze iemand hebben benoemd die stelselmatig ambtenaren intimideerde, ze dwong afstand te doen van grondrechten, en dreigde ze te ontslaan als ze dat weigerden. Ik baseer me op de antwoorden van ons provinciebestuur op mijn schriftelijke vragen over de aanstelling van Rick Maas, omstreden ex-gemeentesecretaris van Veghel.

Lees verder

U bent hier