h

Sommige grondrechten gelden niet voor ambtenaren

3 oktober 2009

Sommige grondrechten gelden niet voor ambtenaren

Het lijkt onze bestuurders niet te interesseren dat ze iemand hebben benoemd die stelselmatig ambtenaren intimideerde, ze dwong afstand te doen van grondrechten, en dreigde ze te ontslaan als ze dat weigerden. Ik baseer me op de antwoorden van ons provinciebestuur op mijn schriftelijke vragen over de aanstelling van Rick Maas, omstreden ex-gemeentesecretaris van Veghel.

Bovendien vinden ze net als Maas dat je van ambtenaren mag verwachten dat ze afstand doen van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging. Blijkbaar is het geen toeval dat Maas zo warm werd onthaald.

Zelfs van een onafhankelijk rapport waar dit allemaal in staat hebben onze provinciebestuurders geen kennis genomen. Ze zien daar geen reden voor! Ik heb zelden zulke stuitende onverschilligheid meegemaakt.

Het provinciebestuur had ook voor het personeel een ontmoedigende boodschap. Er zijn geen extra afspraken met Maas gemaakt, en er is ook geen extra aandacht voor de gang van zaken onder zijn bewind. We weten al dat problemen op de werkvloer maar langzaam doordringen tot de directie en het bestuur, en mogelijke problemen met Maas zullen dus geen uitzondering zijn.

Schriftelijke vragen en de antwoorden over de aanstelling van Rick Maas als hoofd communicatie

Reacties

Bij de vakbond zijn maar liefs twaalf klachten binnengekomen over deze man. Het is een man met twee gezichten, een vriendelijk dienstbaar gezicht naar de gedeputeerden en de directie. Het personeel ziet een andere kant van zijn januskop: schreeuwen, pesten en intimideren. Deze man maakt mensen compleet kapot. Het is onbegrijpelijk dat directeuren Herman Sietsma en Karin Wiszotky Rick Maas door dik en dun steunen.

uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat op dit moment hetzelfde gaande is op de afdeling communicatie van de Provincie Utrecht als eerder in Veghel. Het is niet voor niks dat gisteren een medewerker van de provincie is opgenomen in het ziekenhuis. Intimidatie, angst en pesten lijken de norm onder Rick Maas. Hopelijk durfen medewerkers hun mond open te doen. Het is echt schandalig.

7. Welke motivatie ligt eraan ten grondslag een hoofd communicatie te benoemen die
verantwoordelijk wordt gehouden voor de val van een gemeentelijk college, gevoelens van
intimidatie onder werknemers en die de hoofdrol speelt in een zwartboek over zijn functioneren?

Antwoord: Wij achten het niet correct deze vraag te beantwoorden.

Dit is een weigering te antwoorden...

U bent hier