h

Begroting 2010: bezuinigen zonder pijn

26 oktober 2009

Begroting 2010: bezuinigen zonder pijn

Onderstaande tekst is de bijdrage die fractievoorzitter Freek Bersch vandaag in de statenvergadering uitsprak over de Begroting 2010.

Als wij de gemeenteraad van Utrecht waren, dan zat die publieke tribune nu helemaal vol. Tot de rand gevuld met mensen die zich zorgen maken over bezuinigingen op voedselbanken, hulp aan vluchtelingen, welzijnswerk enzovoorts. Dáár zorgt een bezuiniging van 20 miljoen euro voor een heleboel weerstand. Onze 33 miljoen doet dat niet.

Dan kun je concluderen dat ons college handiger bezuinigd heeft dan de gemeente Utrecht, maar het kan ook komen doordat het provinciale geld beter gemist kan worden. En eigenlijk blijkt dat ook wel uit de toelichting bij de meeste bezuinigingen.

Van de 33 miljoen euro  kan 21,5 miljoen op het conto van onderbesteding worden gezet. 8,5 miljoen voor mobiliteit (Pakketstudies) moet in 2011 alsnog worden uitgegeven. Op de uitplaatsing van hinderlijke bedrijven en het binnenstedelijk bouwen wordt 8 miljoen ingeboekt, omdat projecten door de recessie waarschijnlijk worden uitgesteld. En ook bij de herstructurering van bedrijventerreinen en de agenda vitaal platteland wordt onderbesteding verwacht. Dat is bezuinigen zonder pijn.

Mooier is eigenlijk nog hoe de volgende 4,4 miljoen bezuinigd wordt. 500 duizend door een beroep te doen op de creativiteit van medewerkers voor het programma op interne duurzaamheid. Ik zat nog even te denken aan een motie om het college op te roepen een beroep te doen op de creativiteit van álle medewerkers van de provincie Utrecht. Schijnbaar kunnen we daar miljoenen mee besparen.

Projecten binnen het programma Utrechtse Jeugd Centraal gaat het college gewoon wat kritischer beoordelen en eerder stopzetten als iets niet werkt. Ook als er geen noodzaak tot bezuinigingen was zou ik dat een goed idee vinden, stoppen als iets niet werkt.

Bij het Ruimtelijk Actie Plan blijven de hoofddoelstellingen staan en gaat het om accentverschuivingen. Profiel van Utrecht doet het met 1 miljoen minder, wat betekent dat we voor navelstaren geen omvanrijke conferenties meer organiseren.

Het beeld wat hier bij de SP-fractie ontstaat is andermaal een provincie die bulkt van het geld. Zelfs een bezuiniging van 33 miljoen doet bijna geen pijn. Kunnen we niet alvast wat extra onderbestedingen inboeken zodat ze in Utrecht de voedselbanken open kunnen houden?

Echter, tegelijkertijd hebben de coalitiepartijen onlangs nog hun eigen financiële donderwolk opgeroepen door het college toestemming te geven voor grofweg een verdubbeling van de huisvestingslasten als we straks in het Fortis-gebouw zitten. Want stel nou dat we daar in 2019 zitten met 7 lege verdiepingen, en het valt een beetje tegen met de verkoop van onze toren, sterren en de grond, dan hangt er een strop van jaarlijks 8,3 miljoen euro om onze nek. Daar zou je ook vast voor kunnen sparen.

En zo moeten we constateren dat deze begroting weliswaar een voorzichtig stapje in de goede richting is, - er is wat vet weggesneden, maar al het vlees zit nog op de botten- terecht afgedwongen door het Rijk, maar ook hebben we er een financieel probleem bij. Zo gaat de provincie Utrecht in korte tijd van een veel te dikke portemonnee naar een veel te groot huis.

U bent hier