h

Provincie in Fortis: toch second opinion

26 oktober 2009

Provincie in Fortis: toch second opinion

Maanden nadat de oppositie de discussie aanging over de nieuwe huisvesting en de vraag stelde voor een second opinion, is er nu opeens een verzoek vanuit een coalitiepartij. De kosten voor het "inbouwpakket", de verbouwing in de dure Fortistoren zijn zeer hoog. Reden voor SP om niet in te stemmen met de verhuizing naar de dit kantoorgebouw.

De VVD denkt nu dat het bedrag toch echt wel groot is. En ik denk ook dat ze daarin gelijk hebben en dat een second opinion wel het minste is. Ik hoop dat er voor dat tweede onderzoek dan ook gezocht wordt naar een echt onafhankelijk bureau. ik zou zelfs voorstellen een bureau te kiezen, die ook de metingen en waarnemingen doen in de openbare schoolgebouwen. De norm, die daar blijkbaar nog steeds normaal is (ook voor de bestuurders) zal zeker een veel lagere kostenpost opleveren voor de aanpassingen. Of mag er bij overheidsgebouwen wel de norm op verschillende wijze worden uitgelegd?

U bent hier