h
30 september 2014

Flora- en Faunawet: voorstellen SP-PvdD aangenomen

In de bijna voorbije Statenperiode zijn we op het gebied van dierenwelzijn als SP vaak samen opgetrokken met onze ‘achterbuurman’ in de Statenzaal Willem van der Steeg, van de Partij voor de Dieren. Minder vaak kwam het voor dat we ook een meerderheid kregen voor onze gezamenlijke voorstellen. Meest in het oog springend was tot voor kort de bijdrage die de Provincie levert aan de regionale Vogelopvang.

Lees verder
14 september 2014

Klassenjustitie of…?

In dezelfde week dat de SP bericht kreeg dat een zieke vrouw in Kockengen een klein tuinhuisje moest verwijderen op last van het Waterschap, mag de eveneens illegale drijvende steiger van oud topman Risseeuw (Getronics, KPN) in Loenen gewoon blijven liggen van de Provincie. De oever is erg steil en bovendien is de man al op leeftijd, zijn de argumenten voor het gedoogbesluit. Vreemd, vindt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. Hij stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
10 september 2014

Suzanne komt, Anne-Marie gaat

Tijdens de statenvergadering van 10 september werd de wisseling van de wacht in de SP-fractie officieel bekrachtigd, met het afscheid van Anne-Marie Mineur en de benoeming van Suzanne van de Gein als statenlid.

Lees verder
28 juli 2014

Suzanne van de Gein terug in SP-Statenfractie Utrecht

De door het vertrek van Anne-Marie Mineur vrijgevallen zetel in de SP-Statenfractie Utrecht wordt opgevuld door Suzanne van de Gein. Suzanne was al eerder lid van de fractie tussen 2011-2012.

De SP is blij met de terugkomst van Suzanne, die het klappen van de zweep in Provinciale Staten dus al kent. SP-Fractievoorzitter Ad Meijer: “Er komt een drukke tijd aan, met de laatste begroting van dit college en verkiezingen in maart 2015. Dan is het goed nieuws dat een ervaren kracht de gelederen komt versterken.”

Lees verder
21 juli 2014

Ad Meijer nieuwe fractievoorzitter SP

Vanwege het vertrek van Anne-Marie Mineur naar het Europees Parlement zal zij haar werk voor de SP-Statenfractie neerleggen. Ad Meijer (foto) neemt haar rol van fractievoorzitter tot de Statenverkiezingen van maart 2015 over.

Lees verder
7 juli 2014

SP: Extra middelen voor fijnmazig openbaar vervoer

Om het bestaande openbaar vervoernetwerk in de buurten en buitengebieden in stand te houden is de komende jaren een extra bedrag nodig van €3 - €4 miljoen, volgens de Provincie.

De SP vindt fijnmazig OV van dusdanig belang dat een beperkte verhoging van de Provinciale heffing op de motorrijtuigenbelasting  op zijn plaats is, de zogeheten opcenten.

Lees verder
21 juni 2014

SP: versoepeling afmeerregels binnenschippers verbetering

Actieve binnenvaartschippers mogen in het Merwedekanaal voortaan langer een ligplaats innemen dan 7 dagen zonder daarvoor een vergunning aan te vragen. Dit schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen van SP-statenlid Ad Meijer.

In april van dit jaar kwamen er berichten binnen van binnenvaartschippers die afgemeerd lagen in het Merwedekanaal. Deze berichten hadden betrekking op een plotseling intensieve controle langs het kanaal, gevolgd door verwijderingsacties namens de provinciale overheid onder dreiging van dwangsommen en het uitschrijven van processen verbaal.

Lees verder
2 juni 2014

SP: Tariefsacties OV behouden

In de jaarrekening over 2013 schrapt het college van Gedeputeerte Staten het budget voor kortingsacties in het openbaar vervoer. Een slechte zaak, vindt de SP en dient daarom een motie in voor het herinvoeren ervan in 2015.

Lees verder
27 mei 2014

Ze gaat Europa in...

Met ruim 52.000 voorkeurstemmen werd onze fractievoorzitter Anne-Marie Mineur gekozen in het Europees parlement. Van harte namens de hele fractie! 

Lees verder

Pagina's