h

Verweliusterrein weer in de schijnwerpers

26 oktober 2023

Verweliusterrein weer in de schijnwerpers

In de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) van 25 oktober heeft SP-commissielid Tim Schipper opnieuw vragen gesteld over de herontwikkeling van het Verweliusterrein. Aanleiding daarvoor was de recent in De Bilt aangenomen motie waarmee het gemeentebestuur opdracht kreeg nader onderzoek te doen naar met name de ecologische gevolgen van de woningbouwplannen op het terrein. Bij de intrekking van de ontheffing Wet Natuurbescherming in april 2023 liet het Provinciebestuur dat geheel buiten beschouwing. De SP wilde weten of Gedeputeerde van Essen redenen zag om bij een eventuele vervolgaanvraag voor zo’n ontheffing wél de ecologie te betrekken. Die hield zich vooralsnog op de vlakte.

Van Essen herhaalde in zijn beantwoording dat de intrekking destijds was gebaseerd op een gebrekkige financiële onderbouwing. Hij zei uit te zien naar de resultaten van het onderzoek in De Bilt, die binnen een maand of twee te verwachten zijn. Als daaruit nieuwe conclusies komen, dan gaat hij die mogelijk betrekken bij een vervolgaanvraag.

Tim Schipper over de beantwoording: “Dit was eigenlijk wel zo’n beetje wat ik vooraf verwachtte, al is het me nog altijd niet duidelijk waarom van Essen niet ook de aanwezige natuurwaarden in het gebied zwaarder wil laten wegen. Iets wat de commissie Algemene Wet Bestuursrecht destijds wel had geadviseerd.”

Dat was ook de kern van de boodschap die Patrick Greeven, bestuurslid van IVN De Bilt e.o. en Stichting Milieuzorg Zeist e.o., de commissie en de Gedeputeerde meegaf. Wees nou heel zorgvuldig met alle gevoelige flora en fauna in het gebied zelf en in de naaste omgeving. Lees hier zijn volledige verhaal.

Schipper: “We blijven de zaken op de voet volgen, in nauwe samenspraak met de SP in De Bilt. Ook wij zien uit naar de resultaten van het onderzoek.”

Reactie toevoegen

U bent hier