h

Coalitieakkoord: Vaag maar veelbelovend

21 september 2023

Coalitieakkoord: Vaag maar veelbelovend

"De voorstellen die de komende jaren worden voorgelegd, zal ik staven aan mijn eigen kaders: de kernwaarden van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Vanuit die waarden zal ik mij inzetten voor een mooie, sociale en levendige provincie Utrecht. Ik hoop daarbij te kunnen samenwerken met eenieder die zich in deze waarden herkent."

Met deze belofte sloot SP-fractievoorzitter Jan Breur zijn bijdrage af van de bespreking van het coalitieakkoord tussen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. Het akkoord werd in een vergadering van drie etappes besproken tussen eind augustus en half september. Het grootste punt van kritiek dat de SP heeft op dit akkoord, is het gebrek aan concrete doelen.

Breur: "In het stuk wordt wat af gestimuleerd, bevorderd, ondersteund, actief gewerkt aan, ingezet, ingespannen. Hoe die stimuleringen en bevorderingen eruit zien, en wanneer er voldoende actief is gewerkt en ondersteund, blijft onduidelijk."

Zo blijven de ambities rond het intensiveren van de bedrijventerreinen en het kantorenbeleid onbenoemd, en is blijft het ook onduidelijk onder welke omstandigheden de provincie de regie van de gemeenten afpakt in de Regionale EnergieStrategie├źn (RESsen). Ook de doelen van de grootschalige aanpak woningisolatie zijn niet expliciet gemaakt.

"Hoeveel lage label woningen mogen er maximaal in de provincie Utrecht zijn, wilt u zich op dat vlak een voldoende geven?" Vroeg Breur aan de coalitie.

Ondanks alle vaagheden ziet de SP wel aanknopingspunten voor samenwerking. Zo is de SP blij met de inzet op duurzame, betaalbare en passende woningen, met de inzet op goed en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen, en met het beperken van overlast door vliegverkeer.

De SP zal de komende jaren eerlijke oppositie voeren: positief waar het kan, kritisch waar het moet. Vanuit de kernwaarden van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.

Reactie toevoegen

U bent hier