h

Harris: meer aandacht voor mens in de economie

26 oktober 2023

Harris: meer aandacht voor mens in de economie

Tijdens de bespreking van de Programmabegroting in de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen heeft Statencommissielid Dane Harris namens de SP aandacht gevraagd voor een groep die onderbelicht is in het economische beleid: de mens. Hij noemde het teleurstellend dat de focus eenzijdig bij het vestigingsklimaat ligt.

"Vooral bij het hoofdstuk economie heerst het idee dat wat goed is voor het bedrijfsleven, goed is voor het volk. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo," aldus Harris. "Wij vinden het jammer dat deze ideologische keuze weer zo duidelijk naar voren komt in de programmabegroting."

Naast het economische beleid plaatste Harris ook een opmerking over participatie. Hij bepleitte dat hier duidelijke afspraken over worden opgesteld. Harris: "Wij willen niet dat de provincie één digitale vergadering opzet met 10 aanwezigen waarvan 8 vastgoedbeheerders zijn, en het dan succesvolle participatie noemt."

Reactie toevoegen

U bent hier