h

Uitvoering Europese LEADER-subsidie is een bende, dus… gaan we ermee door

26 oktober 2023

Uitvoering Europese LEADER-subsidie is een bende, dus… gaan we ermee door

Foto: SP Weert / www.weert.sp.nl

Samen met twee andere fracties had de SP in de commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) van 25 oktober bespreking aangevraagd van de evaluatie die bureau EMMA had gedaan op de uitvoering van de zogeheten LEADER-subsidie. De conclusies daarin waren dermate ontluisterend dat SP-commissielid Tim Schipper Gedeputeerde Sterk nader wilde bevragen. Vooral over het feit waarom er gekozen is voor voortzetting van het programma.

LEADER is een subsidieprogramma van de Europese commissie en betekent in het Nederlands zoiets als ' Samenwerking voor plattelandsontwikkeling'. De resultaten van de eerste uitvoeringsperiode (2014-2022) werden op verzoek van de Provincie onderzocht door het hierboven genoemde bureau. Dit waren onder andere de bevindingen:

- De subsidieaanvragen zijn zeer complex. Zo complex dat de coördinatoren buiten de hen toebedeelde rol moesten treden om aanvragers te begeleiden.

- Er zijn projecten mat de haren bijgesleept. Onderuitputting van de Europese middelen moest koste wat kost worden voorkomen.

- Vele projecten zouden ook wel tot stand zijn gekomen zonder de subsidie vanuit LEADER.

- Er is een vertrouwensbreuk opgetreden tussen de Provincie en de Lokale Actiegroepen, die nog altijd niet is opgelost.

- De uitvoeringskosten waren buitensporig hoog.

- Van de 432 projectideeën zijn er slechts 47 beschikt en maar 11 afgerond (aug 2022).

- De LEADER-gelden zijn bedoeld om achterstandsgebieden een impuls te geven. In sommige gevallen werd LEADER-geld echter “een subsidie voor slimme ondernemers.”

- De Europese Rekenkamer komt tot de conclusie dat “er weinig bewijs is dat de voordelen van de LEADER-aanpak opwegen tegen de kosten en risico’s die ermee gepaard gaan“.

Commissielid Tim Schipper: “Vanuit diverse respondenten is geopperd helemaal te stoppen met de LEADER-subsidies. Dat is precies het gevoel dat de SP bekroop bij het lezen van het rapport. Weliswaar zijn de meeste aanbevelingen overgenomen voor de nieuwe periode, maar gezien de vele kritiekpunten en de onopgeloste vertrouwensbreuk: waarom heeft GS besloten door te gaan met dit rondpompcircus?”

Gedeputeerde Sterk gaf geen krimp en vond het ‘waardevol’ om door te gaan met deze projectsubsidie, die de kans geeft om ‘van onderaf’ dingen tot stand te brengen.

Schipper: “Als SP vinden we het sowieso doodzonde om geld alleen maar op te maken omdat je anders de volgende keer minder krijgt van Europa. Er zijn vast wel plekken in de EU te vinden waar die centen beter kunnen worden besteed.”

Reactie toevoegen

U bent hier