h

Nieuws van de afdeling

24 december 2023

Rapporteur VN: jarenlang neoliberaal beleid oorzaak wooncrisis

Foto: SP / www.sp.nl

Wat van belang is voor iedereen mag niet worden overgelaten aan de markt. Dat zegt de SP al sinds jaar en dag. Goede huisvesting voor iedereen is daarvan een voorbeeld. VN-rapporteur Rajagopal maakte aan het einde van zijn bezoek aan Nederland gehakt van het Nederlandse woonbeleid. Een paar decennia neoliberale woonpolitiek hebben gezorgd voor de wooncrisis waarin we zijn beland. “De markt zorgt natuurlijk voor zijn eigen belang en maakt zich niet druk over het recht op adequate huisvesting", liet hij onder meer optekenen.

Lees verder
21 december 2023

Bouw tijdelijke woningen Hoograven toch van start

Foto: Lies Schmidt

Eind november stelde de SP nog vragen over de vertraging bij projecten voor tijdelijke woningen, maar op 20 december werd alsnog het startsein gegeven voor de plaatsing van 280 containerwoningen die al maanden klaarstonden op de Pagelaan in Hoograven-Zuid (Utrecht). SP-commissielid Tim Schipper was erbij.

Lees verder
14 december 2023

Aan de slag, College!

Het College van Gedeputeerde Staten kan in het nieuwe jaar echt aan de slag. In de laatste vergadering van 2023 was namelijk de 'Strategische College Agenda' en de daarbij behorende 'Tweede Begrotingswijziging' vastgesteld. Omdat er naast een heleboel goeds ook een groot gapend gat in de begroting in stond, was de SP genoodzaakt tegen te stemmen.

Lees verder
14 december 2023

Algemene beschouwingen

Foto: Wikimedia

Op 13 december werden in Provinciale Staten de zogeheten 'Algemene Beschouwingen' gehouden. Onderwerp van gesprek was vooral de financiële handel en wandel van het nieuwe Provinciebestuur van GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. Namens de SP deed fractievoorzitter Jan Breur onderstaande duit in het zakje.

Lees verder
12 december 2023

Bestaanszekerheid en volwaardig OV

Op 13 december bespreken Provinciale Staten de financiële voorstellen van de nieuwe coalitie. Zoals eerder beschreven kan de SP daar geen goedkeuring aan geven. Wel zal SP-fractievoorzitter Jan Breur twee voorstellen indienen om meer richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.

Lees verder
8 december 2023

SP pleit voor zeggenschap nabestaanden

Foto: Onbekend

Bij een rondetafelgesprek over een toekomstig onderzoek naar het slavernijverleden en de rol van de provincie Utrecht daarin heeft commissielid Dane Harris gepleit voor meer zeggenschap voor de betrokken maatschappelijke organisaties en de nabestaanden van tot slaaf gemaakten. “Het gaat nu niet over ons. Het gaat over de mensen die nu nog leven met de gevolgen van het Utrechtse rol in de slavenhandel.” 

Lees verder

Pagina's

U bent hier