h

College negeert Staten bij financiële afspraken kabinet

1 februari 2013

College negeert Staten bij financiële afspraken kabinet

De Utrechtse Statenfractie van de SP is onaangenaam verrast over het feit dat het college het niet nodig vond Provinciale Staten te betrekken bij de financiële afspraken met het kabinet (Wet HOF). De SP gaat hierover vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.

Het steekt de SP dat het college het onderhandelingsakkoord – dat op 1 februari door het Interprovinciaal Overleg (IPO) werd bekrachtigd – dacht af te kunnen doen met een commissiebriefje. Dat kan dan op 4 maart als mosterd na de maaltijd worden besproken.

SP-Statenlid Younis Lutfula: “Deze afspraken treffen rechtstreeks de financiële positie van de Provincie. Of je het nou eens bent met de afspraken of niet, daar horen de Staten over geraadpleegd te worden. Nu werden we ermee geconfronteerd op een moment dat je niets meer kan doen.”

Ook in andere Provincies is opschudding ontstaan over het onderhandelingsakkoord. Overijssel en Noord-Brabant namen een motie aan met de opdracht aan hun colleges om tegen te stemmen. In Limburg werd zelfs een extra Statenvergadering ingelast.

Lutfula: “Die tijd hadden we niet eens. Gedeputeerde Staten zijn tekort geschoten in hun actieve informatieplicht. Daar willen we opheldering over.”

U bent hier