h

PMC van harte welkom, gemeente Utrecht aan zet

18 maart 2013

PMC van harte welkom, gemeente Utrecht aan zet

Het Prinses Maxima Centrum voor kinderkankerbestrijding is een hele belangrijke voorziening en die is van harte welkom in de Uithof. De bal daarvoor ligt bij de gemeente Utrecht, die op dezelfde plek in de stad werkt aan diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen. De SP is dan ook tevreden over het terugnemen van het provinciaal inpassingsplan door Gedeputeerde Staten. Het college mag de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) niet misbruiken als pressiemiddel naar gemeentes, zoals leek te gebeuren bij deze kwestie. Dat was de kern van het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur in het Statendebat van 18 maart.

Plangebied PMC ten Oosten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis

De zaak kwam op de statenagenda toen de initiatiefnemers van het PMC zich wendden tot de provincie, vanwege het uitblijven van de benodigde besluiten door het Utrechtse college om de ontwikkeling te kunnen starten. Daar waren wel de nodige kanttekeningen bij te maken, want de provincie moet exact dezelfde onderzoeken uitvoeren als de gemeente en oplossingen verzinnen voor exact dezelfde problemen als de gemeente. Ook het PMC heeft de nodige steken laten vallen bij het aanleveren van de benodigde informatie aan de gemeente. Mineur: "Ik kan me voorstellen dat de Utrechtse gemeenteraad de verantwoordelijke wethouder flink aan de tand wil voelen, wat die heeft tussen eind 2011 en nu met geen woord gerept over het initiatief en de problemen die daarbij optraden, maar een inpassingsbesluit nu door de provincie levert geen meerwaarde of extra snelheid op." Gedeputeerde Krol (CDA) kwam echter in minder dan geen tijd met een statenvoorstel voor een inpassingsbesluit, waarmee hij de gemeente flink in de wielen zou rijden bij de besluitvorming rond de tram naar de Uithof. Na een unanieme en door het college overgenomen motie van de Utrechtse raad, nam GS het inpassingsbesluit terug. De gemeente is nu aan zet.

U bent hier