h

Uitstel provinciefusie krampachtige bokkesprong Plasterk

27 april 2013

Uitstel provinciefusie krampachtige bokkesprong Plasterk

 

De SP is hogelijk verbaasd over de bokkesprong van minister Plasterk om de fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland op te schuiven naar 2016. Daar wordt het toch al beroerde plan niet beter van, wel duurder en bureaucratischer.

Het uitstel met een jaar houdt in dat er zowel in 2015 als 2016 provinciale verkiezingen moeten worden gehouden, eerst in de ‘oude’ provicies, daarna in het gefuseerde ‘Flutland’. Voor één jaar moet er dan een nieuwe coalitie en een nieuw college van Gedeputeerde Staten worden gevormd.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “Onzinnig natuurlijk. Aan iets dat toch wordt gesloopt pleeg je geen onderhoud meer: een verloren jaar voor statenleden, gedeputeerden, ambtenaren en de inwoners van de provincie. Je kunt hooguit als een soort demissionair kabinet lopende zaken afhandelen, maar je hebt wel kosten voor dat hele circus en wachtgelden voor de gedeputeerden die na een jaar weer weggaan. Plasterk gaat krampachtig voort op doodlopende weg, terwijl hij weet dat er geen enkel draagvlak voor het plan is.”

Wat de SP betreft wordt het fusieplan bijgezet in het museum van mislukte proefballonnetjes.

Mineur: “Voor een goede samenwerking op deelterreinen heb je geen megaprovincie nodig. De aard van de vraagstukken die er zijn moet bepalend zijn voor de schaal waarop samenwerking plaatsvindt. In veel gevallen zoek je het dan eerder dichter bij huis dan verder weg.”

Reactie toevoegen

U bent hier