h

SP pleit voor openbaarheid over asbestdossier

3 juni 2013

SP pleit voor openbaarheid over asbestdossier

De SP in Provinciale Staten pleitte maandagavond tevergeefs voor een openbare bespreking van het asbestdossier. Na een langdurig ordedebat stelde de Christenunie voor om de inhoudelijke bespreking helemaal maar over te slaan, en de geheimhouding op twee centrale stukken in stand te houden. Met uitzondering van de SP en de PvdA volgden Provinciale Staten de Christenunie in dit voorstel.

Het asbestdossier gaat over de verkoop van het oude provinciehuis, dat vol asbest bleek te zitten. De provincie had een flinke schadeclaim aan de broek omdat het college zwart op wit de verantwoordelijkheid op zich had genomen om het oude provinciehuis volledig vrij van (met asbest) besmette bouwdelen op te leveren, terwijl na de oplevering bleek dat die besmette bouwdelen nog aanwezig waren. De overeenkomst die het college gesloten heeft met de koper, en ook de second opinion die het college had gevraagd bij advocatenkantoor Stibbe, blijven voorlopig geheim. Daarmee wordt het aantal onderwerpen waarover het bestuur publiek verantwoording zal afleggen, opnieuw kleiner.

Eerder had de meerderheid van de staten, zeer tegen de zin van de SP, al besloten om de slecht gevoerde personeelsadministratie, vooral de Risico- Inventarisatie en Evaluatierapporten van diverse arbodiensten, buiten het onderzoek te houden. Daardoor kan niet worden beoordeeld hoe in het verleden is omgegaan met de besmettingsrisico's van het eigen personeel en werknemers die in dienst van onderhoudsbedrijven in het oude provinciehuis gewerkt hebben. Ook wordt de vraag nu niet beantwoord: Had dit asbestdebacle niet veel eerder voorkomen kunnen worden als de personeelsadministratie wel goed was bijgehouden en de rapporten van verschillende arbodiensten wel opvraagbaar waren? Dat het college zelf opdrachtgever is van het onderzoek is voor de SP daarnaast ook een gevalletje "slager, keur je eigen vlees". 

Voor de SP is het onverteerbaar dat het college zo halfslachtig verantwoording aflegt over de zeven miljoen euro die het heeft kwijtgespeeld.

Reactie toevoegen

U bent hier