h

Asbestdebacle provinciehuis: slager keurt zijn eigen vlees

19 maart 2013

Asbestdebacle provinciehuis: slager keurt zijn eigen vlees

Vier uur debat over de schikking van de schadeclaim over de asbestsanering van het oude provinciehuis leverde een teleurstellende uitkomst op. Het college mag zelf onderzoek gaan doen naar de eigen rol in dit debacle met een prijskaartje van ruim 11 miljoen. Een motie van de coalitiepartijen D66-VVD-CDA-GroenLinks met die strekking werd aangenomen in de statenvergadering van 18 maart. Tevens werd besloten dat alle stukken uit het omvangrijke dossier geheim moeten blijven. Zeer tot ergernis van de SP-fractie, die dan ook als enige tegen de motie stemde. SP-Statenlid Ad Meijer: "Het optreden van het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft tot deze enorme schadepost geleid. Dan laat je dat zelfde college natuurlijk niet het onderzoek daarnaar leiden. Maar dat is precies wat er nu gaat gebeuren. De blusdeken gaat eroverheen en alle stukken blijven geheim. Daar konden we natuurlijk niet mee instemmen."

Het onderzoek moet klaar zijn ten tijde van de behandeling van de voorjaarsnota in juli 2013. Meijer: "Tegen die tijd is iedereen weer met hele andere dingen bezig en is de hitte er allang af. Een heel armoedig schaamlapje om de eigen verantwoordelijkheid maar niet te hoeven nemen." Kijk hier naar de toelichting van Ad Meijer op RTV Utrecht (vanaf 2.01)

Reacties

De slager keurt zijn eigen vlees, terwijl de heer Meijer bij monde van SP, kennelijk proclameert dat hij zijn gasten (mede raadsleden) kennelijk net zover vertrouwt als zijn eigen (SP) gasten. Gaat het wederom enkel en alleen om de integriteit van een en dezelfde raadsleden die in dit geval wel in college zitten? Het is natuurlijk redelijk eenvoudig om vanuit de oppositie een ieder de maat te nemen en dientengevolge bestuurlijk eindverantwoordelijk te houden. De heer Meijer heeft tot op heden, bestuurlijk gezien geen enkele verantwoordelijkheid, laat staan enige relevante ervaring! Tegelijkertijd is het kennelijk van belang dat er een kop (dhr Krol) gaat rollen en er evengoed 11 mio. belastinggeld verloren gaat. Deze kwestie kreeg buitenproportioneel veel aandacht terwijl de raad zich hier al veel langer buiten had moeten houden. Het is namelijk een simpel juridisch geschil over een deal die al gedaan was.
1) Er was een verkoopovereenkomst met de Waal waarbij het pand asbestvrij zou worden opgeleverd.
2) Er zijn opdrachten verstrekt aan bedrijven die het pand (geheel) zouden saneren van asbest.
3) Dit is kennelijk niet goed gelukt na onderzoek door de Waal.
Er zijn maar twee mogelijkheden: de verstrekte opdracht(en) was/waren onvoldoende toereikend. Of de bedrijven die deze opdracht hebben gekregen hebben deze onvoldoende goed uitgevoerd. De historie van dit traject dient door een ter zake deskundige advocaat te worden beoordeeld en afgehandeld, met een mogelijke kans op volledige schadeloosstelling door de bedrijven, die de sanering niet goed (genoeg) hebben uitgevoerd. Er is een ook een mogelijkheid dat deze opdracht ontoereikend en/of onvolledig is gegeven en dat kan een inschattingsfout zijn geweest van de heer Krol.
De gemiddelde burger ergert zich natuurlijk kapot aan het semi-electorale geharrewar waarbij dit soort onderwerpen voornamelijk wordt misbruikt om (toekomstige) zieltjes te winnen. Ga nu eens als SP proactief aan het werk met zaken waar toekomstig, enige sociale eer aan te behalen valt.
Wij mogen er juist van uit gaan dat met name onze politieke partijen in staat zijn om het eigen vlees goed te keuren. De gemiddelde keurslager doet iedere dag natuurlijk niet anders, om maar een reden… Hij verliest anders zijn keurmerk en zijn handel.
Mijn eerdere reactie op RTV Utrecht
Geachte redactie, Hoe is het mogelijk dat onze gewaardeerde Statenleden in dit debacle het brutale recht denken te mogen nemen om vooraf, in de achterkamers samen te gaan uit maken, welke informatie er vooral in doofpot gestopt moet worden. De SP maakt hier een terecht punt van terwijl het meest schrijnende doelpunt (nog) steeds niet is gemaakt. Een welgemeend excuus van alle provinciale Statenleden aan alle inwoners van de provincie Utrecht. Voor 20 mio. deze ellende eerst verkopen om er vervolgens 11 mio. puur verlies achteraan te gooien is een vernedering van burgers. Dit soort geklungel rooft het vertrouwen van kiezers, waardoor deze bestuurslaag ook door een steeds lager wordende opkomst als vanzelf geheel ten onder gaat. Eerst nog maar eens op schakelen naar de super provincies, pro deo hulp sinterklazen (Meijer) snel op wachtgeld en een paar zeer goed betaalde professionele topbestuurders inzetten, die zich simpelweg dienen te conformeren aan de uitgestippelde politieke koers na verkiezingen. Zijn wij gelijk af van al die voortdurende, kleinzielige electorale mini debatten, over procedures en processen terwijl politieke partijen feitelijk alleen bezig zijn, zich ten koste elkaar te profileren en tot opstappen te dwingen. Dit alles ten koste van een waarachtig goed en rechtvaardig sociaal beleid!

Met vriendelijke groet, Herman Amelink

U bent hier