h

Nieuws uit 2014

27 mei 2014

Ze gaat Europa in...

Met ruim 52.000 voorkeurstemmen werd onze fractievoorzitter Anne-Marie Mineur gekozen in het Europees parlement. Van harte namens de hele fractie! 

Lees verder
1 mei 2014

Halabja-monument onthuld

Op 29 april is in Den Haag het monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de gifgasaanval op Halabja, 26 jaar geleden. Het monument is het resultaat van een Haags burgerinitiatief dat actief door de SP werd gesteund.

Lees verder
14 april 2014

Staten volgen SP: Schaliegasboringen ongewenst

Met de steun van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren en 50+ namen Provinciale Staten op 14 april de SP-motie over voor een stop op proefboringen naar schaliegas in de Provincie.

De SP diende de motie in tijdens het debat over de kadernota ondergrond, omdat in het statenvoorstel de deur op een kier werd gehouden voor de proefboringen.

Lees verder
27 maart 2014

Verklaring van de SP-statenfractie naar aanleiding uitspraken PVV

Naar aanleiding van de verklaring die de PVV-fractie op woensdag 26 maart afgaf over de uitspraken van hun partijleider Geert Wilders, heeft de SP de behoefte om een verklaring af te leggen.

Lees verder
10 maart 2014

Vragen over impact op EHS Militair Museum Soesterberg

De SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van het bestemmingsplan Vliegbasis  Soesterberg, door de gemeente Soest. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat diverse onderdelen uit het plan ten koste gaan van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bovendien is, al voordat de periode voor het indienen van zienswijzen was verlopen, een deel van de oude boskern rond vliegbasis Soesterberg gekapt voor de aanleg van een evenemententerrein. 

Lees verder
20 februari 2014

Anne-Marie Mineur beste online politicus?

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur is genomineerd als beste online politicus op Twitter. Hoewel ze wat ons betreft ook hoge ogen gooit als politicus van vlees en bloed, toch een mooi compliment voor haar niet aflatende scherpzinnige politieke commentaar.

Stemmen op Anne-Marie kan hier. Gewoon even doen dus!

Lees verder

Pagina's

U bent hier