h

Staten volgen SP: Schaliegasboringen ongewenst

14 april 2014

Staten volgen SP: Schaliegasboringen ongewenst

Met de steun van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren en 50+ namen Provinciale Staten op 14 april de SP-motie over voor een stop op proefboringen naar schaliegas in de Provincie.

De SP diende de motie in tijdens het debat over de kadernota ondergrond, omdat in het statenvoorstel de deur op een kier werd gehouden voor de proefboringen.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: "Het staat nog allerminst vast dat boring en winning schoon, veilig en betrouwbaar kunnen gebeuren. Dan is het wat ons betreft niet acceptabel dat er toch vergunningen zouden worden uitgegeven. Een stop op alle activiteiten dus tot de onderzoeken en eventuele wetgeving zijn afgerond."

Met de motie krijgt het college van Gedeputeerde Staten opdracht om deze boodschap over te brengen aan kabinet en Tweede Kamer, waar de bevoegdheid op dit gebied ligt.

Het spreekt voor zich dat de SP uitermate tevreden is met het resultaat.

Reactie toevoegen

U bent hier