h

Vragen over impact op EHS Militair Museum Soesterberg

10 maart 2014

Vragen over impact op EHS Militair Museum Soesterberg

De SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van het bestemmingsplan Vliegbasis  Soesterberg, door de gemeente Soest. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat diverse onderdelen uit het plan ten koste gaan van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bovendien is, al voordat de periode voor het indienen van zienswijzen was verlopen, een deel van de oude boskern rond vliegbasis Soesterberg gekapt voor de aanleg van een evenemententerrein. 

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: "Een vreemde gang van zaken. Het is terecht dat bewoners en milieugroepen aan de bel trekken, want er is gewoon provinciaal beleid om heel voorzichtig om te gaan met de EHS. Het lijkt ons sterk dat het college van Soest dit zomaar kan doen."

Lees hier de vragen van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier