h

Nieuws uit 2014

10 februari 2014

Luchtkwaliteit: vergeet de normen, ga voor gezondheid

Op initiatief van de Statenfracties van SP en CU vond op 10 februari in het provinciehuis een symposium over luchtkwaliteit plaats. Conclusies: de Europese normen deugen niet, roet is de grote boosdoener, er is lokaal en regionaal veel winst te behalen, het college van GS zit erbij en kijkt ernaar.

Die laatste observatie komt niet van de sprekers van de Universiteit, het RIVM of het ministerie. Die neemt de SP geheel zelf voor de rekening, vanwege de uitspraak van D66-gedeputeerde de Vries dat zijn beleid ophoudt bij het behalen van de Europese normen voor fijnstof.

De Vries: "ik hou me toch aan het coalitieakkoord?"

Lees verder
3 februari 2014

SP: Provinciale aanpak kantorenleegstand noodzakelijk en dringend

Door nog te ontwikkelen kantoorlocaties te schrappen en de bestemming op bestaande kantoorparken te verruimen, gaat de Provincie de uit de hand gelopen kantorenleegstand aanpakken. 

De SP steunt gedeputeerde staten hierin. Het verlies dat gemeentes zullen lijden op hun grondexploitaties moet eens genomen worden. Langer wachten kost alleen maar meer en het schept mogelijkheden om andere – zeer gewenste – ontwikkelingen een kans te geven.

Het voorstel komt erop neer dat gemeentes en ontwikkelaars alsnog een jaar de kans krijgen om langdurig uitgestelde plannen ten uitvoer te brengen. Levert dat niets op, dan schrapt de Provincie de kantoorbestemming, door middel van een zogeheten ‘inpassingsplan’. Bij langdurig leegstaande kantoren wordt de bestemming verruimd, zodat bijvoorbeeld ombouw tot woningen makkelijker wordt.

Lees verder
21 januari 2014

De spiegeltjes en kraaltjes van Plasterk

“De minister gedraagt zich als een kind dat van zijn ouders heeft gehoord dat het niet met zijn vrienden mee mag naar een housefeest, maar dat toch bij zijn ooms en tantes om geld gaat vragen voor de bus.”

Zo beoordeelde SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur de brief die Ronald Plasterk op 13 december 2013 aan de Provincie stuurde, over de fusie van Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

In de brief schermt de minister met allerlei extra bevoegdheden voor de nieuwe superprovincie op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en openbaar vervoer. Die kan hij echter op geen enkele manier waarmaken, zonder het jawoord van de Eerste Kamer. En die heeft Plasterk juist opgeroepen de fusieplannen af te blazen.

Mineur: “De minister zwaait met spiegeltjes en kraaltjes en hoopt blijkbaar dat het college daarvoor zal zwichten, om zo de Eerste Kamer op andere gedachten te brengen. Een hele doorzichtige omweg.”

Lees verder
8 januari 2014

SP doodziek van gouden handdrukken Jeugdzorgbobo's

"Zijn profiel sloot niet aan bij de nieuwe fase waarvoor de organisatie nu staat". Daarom vertok bestuursvoorzitter Johan van der Veer van jeugdzorginstelling Timon vorig jaar - vrijwillig - met een afzwaaibonus van 1,5 ton.

Ook bestuurder Henny Lodewijks, van de jeugdzorginstelling Rentray, kreeg 1,5 ton mee toen hij in 2011 aan zijn stutten trok. De Provincie Utrecht, grootste subsidieverstrekker aan die clubs, heeft het nakijken. De SP is er doodziek van.

Lees verder

Pagina's

U bent hier